ما «ناسیونالیسم مثبت» را قبول داریم

۲۷ دی, ۱۳۹۵
ما «ناسیونالیسم مثبت» را قبول داریم

بیانات در دیدار اعضای ستاد برگزاری کنفرانس جهانی اهل‌بیت(ع)- 1369

ما ناسیونالیسم را به معنای مثبتش قبول داریم. هر کس باید به میهن خودش علاقه داشته باشد. مگر میشود کسی از میهن خودش دور باشد؟ ناسیونالیسم به این معنا چیز خوبی است؛ اما به این معنا که چون من اهل این‌جا هستم، پس بایستی علیه همه‌ی ملتهای دیگر توطئه کنم و بدخواه آنان باشم و علیه آنان کید و مکر داشته باشم، این بد است؛ یعنی اثبات وابستگی من به این‌جا، جزییت من از خانواده‌ی عمومی و جهانی را نفی کند. معمولاً این ناسیونالیستها، وقتی که گرایش ناسیونالیستی در یکجا خیلی قوی میشود، این‌طوری هستند. علی اىّ‌ حال، توجه بکنید که این، آن را نقض نکند.

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2294

۱۳۶۹/۰۱/۲۶