به دنبال پخش سریال حضرت یوسف؛روایج نام یوسف در جمهوری باکو

به دنبال پخش سریال حضرت یوسف؛روایج نام یوسف در جمهوری باکو

درپی پخش سریال ایرانی حضرت یوسف (ع) در جمهوری باکو، از سال 2011 تا  سال 2017 ، اکثر کودکان در این کشور ، یوسف نامگذاری شده اند و پس از آن، برای بیشترین نوزادان پسر در این کشور، نام های علی و حسین انتخاب شده است.
به گزارش آذریها پایگاه اینترنتی «ریپورت» با تحلیل آمار اعلام شده وزارت دادگستری جمهوری باکو نوشت: « در همین مدت برای اکثر نوزادان دختر در جمهوری آذربایجان نیز نام زهرا برگزیده شده است و پس از آن ، نام های نورای و فاطمه قرار دارند.»
در سال 2011 ،  چهار هزار و 170 کودک پسر و در سال 2016 ، سه هزار و 298 کودک پسر،  یوسف نامگذاری شده اند.  براساس این آمار، از سال 2013 به بعد ، نزدیک به 17 هزار کودک در جمهوری آذربایجان ، یوسف نامگذاری شده اند.  طی پنج سال اخیر برای تقریبا 16 هزار کودک دختر نیز نام زهرا برگزیده شده است.