گزارش اداره مفتی گری ترکیه: آذری های شیعه ساعات شرعی و اعیاد را با ساعات شرعی ایران هماهنگ می کنند

۴ مرداد, ۱۳۹۳
گزارش اداره مفتی گری ترکیه: آذری های شیعه ساعات شرعی و اعیاد را با ساعات شرعی ایران هماهنگ می کنند

گزارش اداره مفتی گری ترکیه وابسته به وزارت امور دینی واکنش تند جامعه شیعه (جعفری) ترکیه را به همراه داشت. به گزارش تارنمای خبری- تحلیلی آذری ها به نقل از شبکه تلویزیونی سی.ان.ان ترک در گزارش «جنید کوزلای» مفتی شهر ایغدیر که با امضای فرماندار این شهر «ولی احمد پک» به اداره امنیت ترکیه در وزارت کشور تقدیم شده است، در خصوص فعالیت های دینی شیعیان آذری به ویژه در منطقه قارص و ایغدیر اظهار نگرانی شده است.

به گزارش تارنمای آذری ها با فاش شدن این گزارش «ولی بدر» رئیس انجمن اهل بیت ایغدیر در یک کنفرانس مطبوعاتی ضمن اعتراض به محتوای آن خواستار عزل مفتی ایغدیر شد.  ولی بدر عنوان نمود که تروریست و خائن معرفی کردن شهروندان ایغدیر به صرف شیعه و آذری بودن از سوی مقامات دولتی ترکیه خلاف حقیقت است.

اما اداره مفتی گری در پاسخ به وی اظهار داشت که در هیچ بخش از گزارش به صورت صریح شیعه های آذری ترکیه، تروریست و خائن معرفی نشده اند.

ولی بدر،رئجی سانجمن اهل بیت ایغدیردر این گزارش چند صفحه ای که به اداره امنیت وزارت کشور تقدیم شده بود، گفته شده است که 80 مسجد از 226 مسجد شهر ایغدیر به متعلق به آذری های شیعه مذهب است که ساعات شرعی خود را با ایران هماهنگ می کنند.

ایغدیر منطقه ای مرزی در ترکیه است که همرز با ایران،نخجوان و ارمنستان بوده و مردم آن شیعه مذهب اند که در ترکیه از آن ها با عنان جعفری یاد می شود. بر اساس گزارش اداره مفتی گری ترکیه مردم منطقه از ورود به مساجد تحت نظارت وزارت امور دینی ترکیه خودداری می کنند که این موضوع تحت تاثیر تبلیغات روحانیون شیعه ارزیابی شده است.

گزارش تاکید دارد که فعالیت ها و گرایش های شیعه محور این عده به وحدت ملی و یکپارچگی هویتی ترکیه ضربه می زند.

در گزارش تصریح شده است که شیعیان آذری ایغدیر در مساجد خود به صورت رسمی و آشکار ساعات اذان، افطار و سایر اوقات شرعی خود را با تاخیر یا تقدیم متفاوت با سایر مساجد هماهنگ می کنند و اعیاد مذهبیو ساعات شرعی خود را هماهنگ با ایران برگزار می نمایند.

این گزارش حضور روحانیان ایرانی را در مساجد منطقه به عنوان یک تهدید ارزیابی کرده است.

با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه و تحت تاثیر سیاست های نوعثمانی گری، علوی ها و جعفری های ترکیه با محدودیت های بیشتری مواجه شده اند. گزارش مذکور به دلیل تروریست نمایی از شیعیان آذری مورد انتقاد محافل مختلف ترکیه قرار گرفته است. خبرگزاری ها و روزنامه های دوغان،رادیکال، حریت به بازتاب ابعاد رسانه ای این موضوع پرداخته اند. یکی از نمایندگان مجلس ترکیه نیز خواستار توضیح دوت در این خصوص شده است.

شیعیان آذری ترکیه در مناطق قارص،ایغدیر و آغری در مرز ایران زندگی کرده و بنابر گزارش مجلس ترکیه حدود سه میلیون نفر می باشند.