چهرگانی ؛از موتلفه تا ترامپ!

۷ بهمن, ۱۳۹۵
چهرگانی ؛از موتلفه تا ترامپ!

 

گروه چهرگانی طی نامه ای به ترامپ، برای ضربه زدن به ایران درخواست کمک کرد.

کسانی که از نژادپرستی و شونیسم ناله میکردند به دامن یکی از نژادپرست سیاستمداران 50 سال اخیر خزیده اند.

آقای چهرگانی زمانی وانمود میکرد که فردی انقلابی است و حتی سعی کرد از حزب موتلفه تبریز نامزد مجلس شود(دور چهارم و پنجم) ولی امروز سرش از آخور لابی های یهودی و دارودسته ترامپ درآمده!

کسی که دیروز به نام “خمینی کبیر و خامنه ای عظیم” و چاپلوسی هایی از این دست خیال داشت اهداف شوم ضدایرانی اش را پیش ببرد بعد از اینکه “موفق به نفوذ” نشد تا چاپلوسی و مجیز ترامپ هم پیش رفت.

به نظر شما کسانی مانند محمود فرزانه و چهرگانی و اوبالی تا کجا می توانند پیش بروند و تا کجا انعطاف دارند؟ 

امروز هم کم نیستند پان ترکان و خائنین متظاهری که به نام اسلام،امام، وحدت اسلامی، هویت دینی یا پوشش هایی چون پهلوی ستیزی و … قصد دارند اهداف تجزیه طلبانه شان را پیش ببرند و مخالفان خود به مخالفت با اسلام و امام (ره) متهم کنند.

آقای چهرگانی یکی از آنها بود. یکی از همان هایی که پس مبلغی فحش و ناسزا به رضاشاه بی دین  و ظالم ، از آتاترک و حیدرعلی اف تمجید می کنند!! و مخالفانش را به دشمنی با انقلاب اسلامی متهم یا آنها را “پس مانده رژیم پهلوی” می نامید.

یکی از همانها امروز علنی و آشکارا به دشمنان این کشور نامه می نویسید و استمداد می طلبد.

حکایت چهرگانی حکایت نامزدی است که در انتخابات شکست خورده است. اما آیا  آنها که موفق به راهیابی به مجلس یا سایر پست ها ( موفق به نفوذ) شدند بهتر از چهرگانی اند؟

 

اگر چهرگانی شکست نمی خورد امروز بیشتر از برخی از همین سیاستمداران و نمایندگان “تظاهر” میکرد.

اگر در سال 1374 وزارت کشور و شخص آقای “بشارتی” به مساله چهرگانی ورود نمی کرد (با وجود مخالفت دستگاههای وقت امنیتی با رد صلاحیت وی در دقیقه نود) چه بسا به جای “چهرگانی مضحک امروزی” با دولتمردی روبرو بودیم که با وجود دشمنی با مردم کشورش و روحیه بالای خیانت و دنائت در سمت های حساس ناحیه ای و ملی خزیده بود و آشکارا تا دستوسی روسای جمهور سایر کشورها پیش می رفت!

حتی تصور این که چند فرد مشابه دیگر در این سالها موفق به نفوذ شده اند وحشتناک است.

دشمنان این مرز و بوم به هر رنگ و کسوتی که لازم باشد درمی آیند تا اهداف شان را پیش ببرند.

این شیاطین کوچک آنقدر انعطاف دارند که هم با موتلفه همگام شوند هم با مشارکت هم با لابی های یهودی و هم با ترامپ!

 

جالب تر اینکه این بار خیانت شان را علنی را کردند.

طیفی از پانترکان که در داخل کشور فعالیت میکنند نیز از دولتهای خارجی کمک های قابل توجهی دریافت می کنند. اما بنا بر مصالح امنیتی بر زبان نمی آورند. البته عقبه خارج نشین آنها همکاری با عربستان و اسرائیل را به راحتی بر زبان می آورند.

 

خیانت و دشمنی با ایران در نهاد هر قوم گرایی نهفته است. پرچم این تظاهر اهمیتی ندارند. زبان مادری،حقوق بشر، تمرکز زدایی یا تزویر، ریای و مقدس مابی..

اهریمن به هر رنگ و لباسی در می آید تا فریب و نفوذ و در نهایت خیانتش را اجرا کند.

به هوش باشیم.