ورود فرهنگستان زبان فارسی به پروژه کتابسازی آموزش و پرورش در زنجان

۹ بهمن, ۱۳۹۵
ورود فرهنگستان زبان فارسی به پروژه کتابسازی آموزش و پرورش در زنجان

 

در پی جعل مُهر وزارت آموزش و پرورش و اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان در یک کتاب به نام آنادیلی، و انتشار خبر آن در برخی از نشریات قوم‌گرا فرهنگستان زبان و ادب فارسی نیز به مساله ورود کرد. به گزارش وب سایت خبری- تحلیلی آذریها، این نهاد پس از استعلام از استانداری و آموزش و پرورش استان زنجان در خصوص «مشارکت آنها در تدوین» این کتاب با پاسخ منفی این ادارات مواجه شد.

گفتنی است یک رسانه اینترنتی به همراه یک نشریه استانی در ارومیه، اخیرا شایعات بی اساسی را در خصوص مشارکت وزارت کشور، وزارت آموزش و پرورش و استانداری در تهیه و تدوین یک کتاب پان‌ترکیستی برای دانش آموزان مدارس منتشر کرده است . با وجود اینکه  استانداری و اداره کل آموزش و پرورش زنجان این شایعات را قویا رد کرده اما این رسانه های مشخص نه تنها عذرخواهی نکرده اند بلکه با شدت بیشتر به شایعه پراکنی ادامه می دهند.

اصولا مشخص نیست چگونه یکسری از افراد جرات کرده اند تا مهر وزارت آموزش و پرورش را بر روی جلد کتاب « جعل » کرده و اقدامات و ترتیبات خلاف امنیت ملی کشور را به استاندار یا وزارت کشور نسبت دهند.

در پی این اقدام، فرهنگستان نیز با تهیه گزارشی از وضعیت موجود، مراتب اعتراض خود را به مراجع ذیربط از جمله استانداری زنجان اعلام کرده است.

برخی از نهادهای فرهنگی دولتی در تبریز نیز معترض این اقدام غیرقانونی و ضد اخلاقی شده اند.

هنوز خبری از اقدامات نهادهای ذیضلاح امنیتی و انتظامی در این خصوص منتشر نشده است.