باج دهی ایران به کشور تازه استقلال یافته باکو 

۱۹ بهمن, ۱۳۹۵
باج دهی ایران به کشور تازه استقلال یافته باکو 

 

در حالی که رییس جمهوری باکو و سایر مقامات بطور پیگیر و نظام مند نام خلیج فارس را به نامی جعلی تغییر می دهند، رسانه های باکو از مخالفت سفارت ایران در باکو با نام «آرتساخ» برای قره باغ کوهستانی خبر دادند.       

رسانه های باکو به نقل از محمدرضا نجفی، رییس واحد مطبوعاتی سفارت ایران در جمهوری باکو نوشتند اجرای برنامه گروه موسیقی با نام «صدای آرتساخ» در ایران، در حال بررسی است!

رسانه های باکو سخنان رییس واحد مطبوعاتی سفارت ایران در باکو را به نقل از خبرگزاری آپا منتشر کردند. 

محمدرضا نجفی گفت : « ما به تمامی نام های تاریخی و جغرافیایی احترام می گذاریم و مخالف تغییر این نام ها هستیم.»

نجفی در باره اجرای برنامه گروه موسیقی به نام «صدای آرتساخ» در جشن ویژه انقلاب اسلامی ایران افزود : « تغییر دادن نام های جغرافیایی مغایر با حقوق بین المللی است. ما هیچ گروهی به نام «آرتساخ» نمی شناسیم. در ایران هیچ کس چنین گروهی را نمی شناسد. در سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ، گروه هایی از کشورهای مختلف در ایران برنامه اجرا می کنند. اجرای برنامه این گروه در ایران در دست بررسی است. سفارت ایران در باکو در این باره به تهران گزارش داده است و هم اکنون این موضوع در حال بررسی است.» 

 

پی نوشت:

یکم/ ما تا امروز تصور می کردیم که وظیفه دیپلماتهایمان در کشورهای دیگر حراست از منافع ملی کشور است. نمی دانستیم که دیپلمات های ما برای حراست از منافع ملی سایر دولتها تربیت و اعزام می شوند.

دوم/ اقای نجفی و حتی سفیر محترم تا امروز به تحریف نام خلیج فارس در رسانه های رسمی باکو و از زبان عالی ترین مقام سیاسی اش اعتراض نکرده است. حال چه شد که رگ غیرت اش برای نام آرتساخ بیرون زده است.

سوم/ آقای نجفی فراموش کرده اند که نام “جمهوری آذربایجان” بزرگ ترین جعل جغرفیایی بود که در حهان اتفاق افتاده است و بیش از آن فراموش کرده اند که جمهوری باکو بر تصوراتی سراسر جعلی بنا شده است.

چهارم/ لطفا در حراست از منافع ملی باکو جلوتر از خود مسئولین آن دولت حرکت نکنید.