آراز علیزاده به سلب مصونیت نمایندگی تهدید شد/به بهانه ترک ستیزی

۲۰ بهمن, ۱۳۹۵
آراز علیزاده به سلب مصونیت نمایندگی تهدید شد/به بهانه ترک ستیزی

آراز علیزاده دبیرکل حزب سوسیال دموکرات جمهوری باکو به خاطر بیان حقایق تاریخی درباره امپراطوری عثمانی، به سلب مصونیت نمایندگی از پارلمان این تهدید شد.       
 رییس کمیته انضباطی مجلس باکو، آراز علی زاده، را به خاطر انتقاد  از نقش منفی امپراطوری عثمانی و ترک ها در تاریخ قفقاز ، به اعمال تنبیه تهدید علیه وی کرد. رئیس کمیته انضباطی مجلس گفت سخنان آراز علی زاده علیه امپراطوری عثمانی و نوری پاشا، فرمانده «اردوی ترک- اسلام» ( نیروهای اشغالگر امپراطوری عثمانی در باکو در زمان جنگ جهانی اول) ، ممکن است باعث خدشه به روابط جمهوری آذربایجان با ترکیه شود. »

این در حالی است که ماه گذشته یکی از نمایندگان همین مجلس، ایران را نابودی تهدید کرده بود و هیچ واکنش منفی یا تذکری از رئیس مجلس یا کمیته انضباطی دریافت نکرده بود.

آراز علی زاده ، درباره نقش امپراطوری عثمانی و نوری پاشا، فرمانده «ارتش اسلام» عثمانی در باکو گفته بود :

« لازم است در کتاب های درسی بنویسم تا همه بدانند که «سیاه زخم ارمنی» را  امپراطوری عثمانی به بدن (جمهوری) آذربایجان سرایت داد. اکنون نیز ترکیه نمی خواهد پاسخگوی جنایات امپراطوری عثمانی باشد.»

علیزاده در مرداد سال جاری نیز مساله کودتا در ترکیه را خیمه شب بازی عنوان کرده بود.
آراز علی زاده ، درباره پیشنهاد یعقوب محمودوف، رییس انیستیتوی تاریخ و نماینده مجلس جمهوری آذربایجان مبنی بر احیای حق مالکیت تاریخی این کشور بر ایروان» گفت :

« زمینه تشکیل دولت ارمنی درسرزمین های آذربایجان  را عثمانی فراهم کرد. امپراطوری عثمانی به منظور سرپوش گذاشتن بر ایرادات خود پس از سال 1915،  برای تاسیس دولت ارمنی در اراضی آذربایجان شرایط فراهم کرد. حال آنکه در آن زمان، آذربایجان به کمک امپراطوری عثمانی امید بسته بود. اما، امپراطوری عثمانی با مشاهده عجز (جمهوری) آذربایجان و به منظور خوشایند انگلیسی ها، 9 هزار مترمکعب اراضی ما را به ارمنستان داد و در قرارداد مربوطه نیز نوشته شده بود که از این پس،  ارامنه مطالبه اراضی بیشتری را نخواهند کرد.»
آراز علی زاده افزود:

« همین عثمانی ها بودند که ارامنه را بر ما مسلط کردند. نوری پاشا نیز در گنجه نشسته بود و دستور می داد که باید برایش طلا فرستاده شود و در غیر این صورت، علیه ارامنه عملیات نخواهد کرد. پس از اینکه زین العابدین تقی اف ( سرمایه دار تاتار در دوره قبل از استقرار رژیم شوروی) برای نوری پاشا با درشکه طلا فرستاد، او هم از گنجه بسوی باکو حرکت کرد.»

زرتشت علیزاده و مبارزه علیزاده دو تن از سیاسیون اصیل باکو هستند که هر دو فرزند مرحوم مبارزه علی زاده (بزرگ ترین مترجم شاهنامه به زبان ترکی آذربایجانی) می باشند.

 

تحلیل خبر:

در حالی که شماری از « نماینده مامور» در مجلس جمهوری آذربایجان بطور مستمر  به هتاکی و فحاشی علیه ایران می پردازند و حتی در آخرین مورد که قدرت حسنقلی اف، رییس حزب به اصطلاح «جبهه خلق آذربایجان یکپارچه» درباره طرح تجزیه ایران به پنج قسمت سخن گفت و اکتای اسدوف ، رییس مجلس باکو نیز از وی حمایت کرد،  اخیرا  یک نماینده مجلس جمهوری آذربایجان بخاطر انتقاد از نقش منفی تاریخی ترک ها در این جمهوری به شدت تحت فشار قرار گرفته است.
عاقل صمدبیگلو ، داماد ائلچی بیگ، رییس جمهوری پیشین و پان ترکیست افراطی باکو با فحاشی علیه  خانواده «علی زاده» گفت : « نام این ها حتی در دفتر سگ نیز نوشته نشده است. این نسل که به اندازه گوشه ناخن ائلچی بیگ هم ارزش ندارند، نمی توانند ارزش ائلچی بیگ را درک کنند. اگر به اندازه فندق عقل داشتند، درک می کردند که «بیگ» در ترکیه، ایران ، افغانستان و ترکستان شرقی از چه احترامی برخودار است!!»
در همین حال، پایگاه اینترنتی توران اینفو ، مقاله ای را از اقبال آقازاده، رییس حزب امید جمهوری آذربایجان منتشر کرد که خواستار شده است با تغییر قانون اساسی ، نام زبان رسمی این کشور از «زبان آذربایجان» به « زبان آذربایجان-ترک» و نام ملت این کشور نیز به «ملت آذربایجان-ترک یا ترک» تغییر داده شود!!
خبرنگار پارلمانی روزنامه اکسپرس چاپ باکو نیز گفت  اکثر نمایندگان مجلس جمهوری آذربایجان با آراز علی زاده سلام و احوالپرسی هم نمی کنند و با وی حرف نمی زنند.
خبرنگاران پارلمانی «ریپورت»، «ینی مساوات» ، «گونون سسی» ، «ویرتوالاذ» و سایر رسانه های باکو نیز در بایکوت آراز علی زاده بخاطر انتقاد از نقش منفی تاریخی ترک ها در جمهوری آذربایجان مشارکت فعال دارند.

 

 

برای دیدن اصل خبر