ینی مساوات: باکو باید در رویارویی واشنگتن – تهران،بیطرف بماند

۲۵ بهمن, ۱۳۹۵
ینی مساوات: باکو باید در رویارویی واشنگتن – تهران،بیطرف بماند

به گزارش آذریها، روزنامه «ینی مساوات» چاپ باکو در تحلیلی تحت عنوان «اگر آمریکا و ایران درگیر شوند، ما می بریم یا می بازیم؟» بهترین وضعیت را برای جمهوری باکو بیطرف ماندن دانست. این روزنامه ضمن تکرار گستاخی های همیشگی نسبت به تمامیت ارضی ایران، تلویحا اظهار داشت از آنجایی که فعلا ترامپ وعده ای در خصوص «تجزیه ایران» به باکو نداده است، رژیم باکو باید در خصوص مناقشه احتمالی دولتین، بی طرف بماند.

  روزنامه «ینی مساوات» با اشاره به اینکه جمهوری باکو اطلاعات و درک کاملی از سیاست های آمریکا درقبال ایران ندارد، نوشت :

« هفته ای نیست که دونالد ترامپ مطلبی علیه ایران نگوید یا در شبکه های اجتماعی چیزی ننویسد. این مساله برای جمهوری آذربایجان نیز مهم است. زیرا، ایران همسایه ماست. بی تردید، ایران همسایه مطلوبی نیست. زیرا، ایران گاه به میخ و گاه به نعل می زند. ایران از یک طرف، اعلام می کند که از تمامیت ارضی (جمهوری) آذربایجان حمایت می کند و از طرف دیگر با ارمنستان روابط نزدیک برقرار می کند. در یک کلام، ایران همسایه ای مشکل دار است. علاوه براین، ایران برای ما  به مثابه ده ها میلیون هموطنمان در آذربایجان جنوبی ( نام جعلی رایج در جمهوری آذربایجان برای نامیدن مناطق آذری نشین ایران )است.  طبیعی است که ما در ارتباط با ایران بطور غیراختیاری درصدد یافتن کلید مشکلی دوقرنی هستیم! ( اشاره به دو قرن سپری شده از زمان انعقاد معاهدات گلستان و ترکمانچای میان ایران و روسیه  که در منابع باکو از آن به عنوان تقسیم آذربایجان یاد می شود). »

ینی مساوات افزوده است : « همچنین وخامت میان ایران و آمریکا، موجب افزایش اهمیت جهانی (جمهوری) آذربایجان می شود. البته ، چنین چشم اندازی برای باکو رضایت بخش نیست. »

ینی مساوات افزوده است : « در سال های گذشته ، روابط ایران و آمریکا بخصوص در دوره بوش کوچک نیز به هیچ وجه بطور روان جریان نداشت.  تفاهمی ( برجام) هم که با ایران حاصل شد، علت داشت. واشنگتن نمی توانست در دوجبهه درگیر باشد. پس از تخریب روابط آمریکا و روسیه، واشنگتن در صدد برآمد صفحه ایران را بطور موقت ببندد. از این رو، برخی متحدان آمریکا از تصمیم واشنگتن انتقاد کردند و تاکنون اسراییل این وضعیت را نپذیرفته است.سیاست کنونی ترامپ نیز در قبال روسیه هنوز مشخص نیست. اما، احساس می شود که ترامپ ، روسیه را مشکل اصلی نمی داند. به همین علت، ممکن است در سیاست آمریکا، مجددا صفحه ایران باز شود. در تمامی این وضعیت ها، (جمهوری ) آذربایجان تلاش کرده است خودرا بیطرف نگه دارد و به سیاست ضدایران ملحق نشده و از تحریم ها حمایت نکرده است.  »

ینی مساوات افزوده است : « با توجه به اینکه ایران، لقمه ای نیست که راحت هضم شود، در آینده فشارها علیه ایران، بیشتر جنبه اقتصادی و سیاسی خواهد داشت.  به احتمال زیاد، باکو برای کنار ماندن از این سیاست، تلاش خواهد کرد. زیرا، ورود کشورهای کوچک به نزاع های دولت های بزرگ، فقط به معنای زیرپا ماندن دولت های کوچک است.  بخصوص که درگیری میان آمریکا و ایران ، هیچ وعده ای را به جمهوری آذربایجان بخصوص در «مساله جنوب» نمی دهد.  همچنین (جمهوری ) آذربایجان در سال های اخیر طرح های بزرگی را با ایران آماده اجرا کرده است که طرح شمال – جنوب از آن جمله است. اما، باور بیطرفی باکو برای تهران دشوار است. منطق ایران نیز کاملا ساده است؛  ایران براین باور است که اگر باکو با آمریکا همکاری می کند و بطور آشکار  با ایران اعلام همبستگی سیاسی و دیپلماتیک نمی کند، بنابراین باکو بیطرف نیست.»

ینی مساوات افزوده است : « باکو در سال های گذشته به دشواری توانسته است تهران را به صداقت خود مطمئن سازد و در آینده نیز اینطور خواهد شد. به هر حال، باکو می تواند با همگان دوستی کند، جز با مردم خود.»