نقض چندباره تمامیت ارضی ایران در اظهارات یک مقام عالی رتبه رژیم باکو

۳ اسفند, ۱۳۹۵
نقض چندباره تمامیت ارضی ایران در اظهارات یک مقام عالی رتبه رژیم باکو

مبارز قربانلی، رییس کمیته دولتی امور گروه های دینی جمهوری آذربایجان گفت : « ملت آذربایجان به دو نیم تقسیم شده است. آذربایجان در قرن نوزدهم براساس معاهده امضاء شده میان روسیه و ایران به دو نیم تقسیم شده است.» وی گفته است: « منظور از آذربایجان، صرفا شمال (جمهوری آذربایجان) نیست، بلکه کل آذربایجان را درنظر می گیریم».
به گزارش آذریها به نقل از پایگاه اینترنتی «ویرتوالاذ»، مبارز قربانلی، رییس کمیته دولتی امور گروه های دینی جمهوری آذربایجان در جمع شرکت کنندگان در «دوره زمستانی بین المللی چندفرهنگ گرایی» با تاکید بر ضرورت کسب اطلاعات درست درباره کشورها و توجه نکردن به اطلاعات نادرست موجود در منابع اینترنتی گفت : « شمار آذربایجانی ها در دنیا بیش از 50 میلیون نفر است. 10 میلیون نفر از آذربایجانی ها در شمال ( جمهوری آذربایجان) زندگی می کنند. ملت آذربایجان، ملتی تقسیم شده است. در قرن نوزدهم ، با معاهده روسیه تزاری و ایران ، آذربایجان به دو نیم تقسیم شد. نیمی از اهالی ایران ، آذربایجانی هستند. در نهادهای دولتی و مجلس ایران ، آذربایجانی ها حضور دارند. منظور از آذربایجان، صرفا شمال (جمهوری آذربایجان) نیست، بلکه کل آذربایجان را درنظر می گیریم».

مبارزه قربانلی یکی از دولتمردان بلند پایه رژیم باکو است که متاسفانه از حمایت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی جمهوری اسلامی ایران برخوردار است و سال گذشته علیرغم اعتراضات بسیاری از کارشناسان به همراه اسرافیل حسین اف به تبریز سفر کرده و با مقامات محلی استانداری دیدار کرد.
این نخستین بار نیست که یک مقام “رسمی و بلند پایه” رژیم باکو طی اظهارات رسمی استقلال و تمامیت ارضی ایران را نقض می کند. بسیاری از مقامات عالی رتبه این کشور از خود الهام علی اف گرفته تا رئیس شورای عالی امنیت ملی (رامیز مهدی اف ) و علی حسن اف (دستیار ارشد علی اف) در اظهار نظرهای رسمی بارها و بارها استقلال و تمامیت ارضی ایران را نقض کرده یا به سخره گرفته اند.

در یکی دیگر از آخرین نمونه ها انتشار کتاب “علی حسن اف” مشاور ارشد رئیس جمهوری باکو،که در نقشه های آن کشور ایران با نام های ساختگی نام برده شده است، مورد توجه کارشناسان ایرانی قرار گرفته است.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی هر ایرانی یا بیگانه ای که در خارج از مرزهای ایران مرتکب جرم اقدام علیه امنیت داخلی و تمامیت ارضی ایران شود، در صورت دستگیری در خاک ایران باید طبق قوانین جمهوری اسلامی محاکمه و مجازات شود.
این در حالی است که عناصر ضد ایرانی در رژیم باکو همواره به ایران سفر کرده و با استقبال “گرم” و صمیمانه  مواجه می شوند.