افسانه پردازی ینی چاغ در خصوص جنبش جدید ضد ترکیه در جمهوری باکو

۱۹ اسفند, ۱۳۹۵
افسانه پردازی ینی چاغ در خصوص جنبش جدید ضد ترکیه در جمهوری باکو

پایگاه اینترنتی پان ترکیست « ینی چاغ» جمهوری باکو، ایران را عامل «نفی هویت ترکی برای جمهوری آذربایجان» معرفی کرد.
پایگاه اینترنتی «ینی چاغ» در تحلیلی با عنوان « چه کسی و به چه علت به پویش ضدترک می دمد؟ آذربایجان را به یوغ استعمار می کشند؟»، سخنان اخیر آراز علیزاده، رهبر حزب سوسیال دموکرات جمهوری آذربایجان مبنی بر انتقاد از نقش منفی ارتش عثمانی در این جمهوری در سال 1918 و نیز سخنان اخیر عارف رحیم زاد، نماینده مجلس این کشور مبنی بر «ترک نبودن مردم جمهوری آذربایجان» را نشانه به راه افتادن «پویشی جدید علیه هویت ترکی و ترکیه» در  جمهوری آذربایجان ارزیابی کرد. 
ینی چاغ نوشت : « افزایش مطالب ضدترکیه در شبکه های اجتماعی و سخنان اشخاص مختلف در این باره نمی تواند جلب توجه نکند. نمایش نابردباری علیه ترکیه و منشأ ترکی (جمهوری) آذربایجان، بطور دائم مشاهده می شود. »
ینی چاغ افزوده است :« درپی سخنان آراز علیزاده و عارف رحیم زاده،  سخنان ییقیت بولوت، مشاور رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری ترکیه مبنی بر «مرزهای ترکیه به خزر خواهد رسید» که در سال 2013 بیان شده بود، مجددا مورد توجه «دشمنان ترک»  قرار گرفت. جالب است که عامل انتشار مجدد این سخنان متعلق به چهار سال قبل، شبکه جاسوسی فارس بود.»
ینی چاغ افزوده است : « تاکیدهای آراز علیزاده و عارف رحیم زاده علیه هویت ترکی، فعالیتی مستقل نیست.»