آیا موساد تامین امنیت بازی های همبستگی اسلامی در را به عهده خواهد داشت؟

۲۷ اسفند, ۱۳۹۵
آیا موساد تامین امنیت بازی های همبستگی اسلامی در را به عهده خواهد داشت؟

 

روزنامه ینی مساوات چاپ باکو، همکاری ساختار امنیتی جمهوری باکو با موساد در زمینه تامین امنیت «بازی های همبستگی اسلامی در باکو» را توجیه کرد.

روزنامه «ینی مساوات» چاپ باکو با طرح این سوال که «آیا می توان تامین امنیت مسلمانان را به ماموران امنیتی اسراییل سپرد؟» ، نوشت : « ادعا می شود امنیت برنامه های بین المللی تشکیل شده در جمهوری باکو و سفرهای رهبران دولت ها به باکو را  سرویس امنیتی اسراییل، موساد تامین کرده است.

ینی مساوات افزوده است : « اما شرکت کنندگان و میهمانان اصلی بازی های همبستگی اسلامی که قرار است طی روزهای 12 تا 22 مه در باکو برگزار شود، مسلمان هستند و به آسانی می توان حدس زد که تامین امنیت آنها از طرف حکومت اسراییل و موساد  تا چه حد نامطلوب است. در این صورت، باید باکو چاره جویی دیگری بکند

 آرزو نقی اف ، معاون خبرگزاری ترند که سال ها در ساختار امنیتی جمهوری باکو فعالیت کرده است، می گوید :

« اینکه تصور شود موساد تامین امنیت یک برنامه بین المللی را در جمهوری آذربایجان بطور کامل به عهده می گیرد، تصوری نادرست است. موساد به فعالیت اطلاعاتی می پردازد و امکان ندارد که ماموران اطلاعاتی، وظایف امنیتی را به عهده بگیرند. صرفا، سرویس های امنیتی جمهوری آذربایجان با سرویس های امنیتی برخی کشورها همکاری می کنند. اما، هر سرویس امنیتی موظف است که امنیت شهروندان کشور خود را تامین کند. هم در زمان برگزاری مسابقه یوروویژن و هم در زمان برگزاری بازی های اروپایی، سرویس امنیتی جمهوری آذربایجان، امنیت را تامین کرد. روشن است که سرویس های امنیتی تمامی کشورها با سایر سرویس های امنیتی تبادل اطلاعات می کنند. اینکه سرویس امنیتی یک کشور دیگر بطور دربست تامین امنیت بازی های همبستگی اسلامی در باکو را به عهده بگیرد، شایعه ای بیش نیست. در این قبیل موارد، طرح امنیتی ریخته می شود و به همراه سایر سازمان های ذیربط اجرا می شود