معاون نخست وزیر جمهوری باکو در اسرائیل بستری است

۱۵ فروردین, ۱۳۹۶
معاون نخست وزیر جمهوری باکو در اسرائیل بستری است

براساس گزارش پایگاه اینترنتی «گونون سسی» ، پزشکان اسرئیلی عمل جراحی قلب عابد شریف ، معاون نخست وزیر جمهوری باکو را اسرائیل انجام دادند. گونون سسی نوشت : « عابد شریف اف، معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان برای عمل جراحی قلب به اسراییل رفته است. » وضعیت عابد شریف اف هم اکنون رضایت بخش است و پس از چند روز به کشور بازخواهد گشت.