تشکل موسوم به “جمتا” فاقد مجوز و وجاهت قانونی است

۱۵ فروردین, ۱۳۹۶
تشکل موسوم به “جمتا” فاقد مجوز و وجاهت قانونی است

چندی است که گروهی از مرتجعین قومی در یک باند جدید موسوم به جمتا (به اصطلاح ترکان اصلاح طلب) متشکل شده اند تا با فعال کردن گسل های قومی به وحدت ملی کشور عزیزمان آسیب بزنند.
این باند غیرقانونی مدعی شده بود که با تغییر نام یک انجمن قانونی (مجمع آذریهای ایران) که در قالب سمن ثبت شده بود، فعالیت می کند. اما با پی گیری از معاونت سیاسی وزارت کشور مشخص شد که چنین انجمنی در وزارت کشور به ثبت نرسیده است.
لازم به ذکر است که سمن ها،ماهیت غیرسیاسی دارند و مجوز فعالیت سیاسی مختص احزاب است.
بنابراین استفاد سیاسی از آنها ممنوع می باشد. باند موسوم به جمتا نیز که در فضای تلگرامی(!) فعال شده، کوچک ترین ارتباطی با واقعیت و مشروعیت حقوقی ندارد.
لازم به ذکر است بر اساس ابلاغیه رهبری استفاده ابزاری از مساله قومیت در انتخابات ممنوع است.