بی نتیجه ماندن مذاکرات سه جانبه مسکو برای قراباغ

۱۲ اردیبهشت, ۱۳۹۶
بی نتیجه ماندن مذاکرات سه جانبه مسکو برای قراباغ

روزنامه «ینی مساوات» نوشت مذاکرات وزرای خارجه جمهوری باکو، ارمنستان و روسیه درباره مناقشه قره باغ ، در مسکو بی نتیجه ماند.
ینی مساوات نوشت این بار دیدار وزرای خارجه در مسکو اهمیت نمادین داشت.
موضوع این مذاکرات ، اعمال سازوکار جدید برای نظارت بر آتش بس در خط تماس نیروها بود.
جمهوری باکو خواهان این است که قبل از اعمال چنین سازوکاری ، در گفتگوهای صلح قره باغ پیشرفت حاصل شود تا با اعمال این سازوکار، استقرار نیروهای ارمنی در اراضی جمهوری آذربایجان تثبیت نشود.