کنسرت الیاس یالچینتاش خواننده پاپ ترک درایران لغو شد

۲۳ اردیبهشت, ۱۳۹۶
کنسرت الیاس یالچینتاش خواننده پاپ ترک درایران لغو شد

به گزارش آذریهار به نقل از حریت کنسرت یالچینتاش در ایران و بندر انزلی لغو شده است. این خواننده گفته است که سالها پیگیر کسب مجوز برای این کنسرتها بوده است. این برنامه مورد اعتراض “آذریها” بود.