توهم جدید باکو: در حاشیه مسابقات همبستگی اسلامی،«سیمرغ» هم مصادره شد

۲۵ اردیبهشت, ۱۳۹۶
توهم جدید باکو: در حاشیه مسابقات همبستگی اسلامی،«سیمرغ» هم مصادره شد
حکمت بابااوغلو، سردبیر روزنامه «ینی آذربایجان» ، ارگان رسمی حزب حاکم «ینی آذربایجان» ( حزب حاکم جمهوری جمهوری) و نماینده مجلس این کشور، با انتشار مقاله ای درباره بهره گیری از اسطوره سیمرغ در برنامه های گشایش چهارمین دوره مسابقات (به اصطلاح) همبستگی اسلامی در باکو،  اسطوره سیمرغ را متعلق به  «جهان ترک» دانست که ایرانی ها آن را «سرقت کرده اند» و فریدالدین عطار نیشابوری نیز داستان سی مرغ را در منطق الطیر جعل کرده است!!