سعادت: تغییر مدیران متوقف نخواهد شد

۴ شهریور, ۱۳۹۶
سعادت: تغییر مدیران متوقف نخواهد شد

قربانعلی سعادت استاندار آذربایجان غربی در نشست مطبوعاتی خود به مناسبت فرارسیدن هفته دولت احیاء دریاچه ارومیه اولویت دولت واستان خواهد بود.
وی افزود:مکانیزم انتخابات در کشور ما نظر مردم را در خصوص اینکه چه جریانی بر کشور و شهرها مدیریت داشته باشد جامه عمل می پوشاند.
استاندار آذربایجان در بابت به چالش کشیدن مدیران برخی از دستگاه ههای اجرائی گفت:رسانه ها، درخواست های تولیدکنندگان و سرمایه گذاران را مطرح کرده و دستگاه های سنگ انداز را به چالش بکشند.

وی در مور تغییر برخی مدیران نیز افزود:استاندار آذربایجان غربی : ما داریم کار می کنیم و تا دقیقه ۹۰ هم مسوول هستم و هر مدیری تخلف کند در آخرین لحظه هم جابجا خواهم کرد و با کسی تعارف نداریم.
وی در مورد احیاء دریاچه ارومیه نیز افزود:احیای دریاچه ارومیه و ایجاد اشتغال برای جوانان مهم ترین دغدغه های ما هستند،
استاندار آذربایجان غربی ضمن توجه به امنیت پیادار استان و مقابله با برخی گروه های تکفیری افزود:برای گروه های تکفیری هزینه شده و فقط مختص مناطق مرزی نیست، زمانی همین شهر ارومیه گروهک تکفیری و حتی امیر داشته که همگی دستگیر شدند.
وی ادامه داد:بیکاری می تواند دلیلی برای گرایش جوانان به گروه های تکفیری باشد اما چنان دلیل پررنگی نیست، اکثر جوانان ما در مناطق مرزی عشق به و‌طن دارند،جریان های پان ترکسیم و پان کردیسم را نپذیرفته و هویت طلبی را می پذیرم.

استاندار آذربایجان غربی در مورد در تغییرات اخیر برخی مدیران دولت برای خبرنگاران،گفت:مردم دنبال مشی اعتدال هستند،میدری که نتواند این مشی را رعایت کند بدون شک در قطار تدبیر وامید جایی نخواهد داشت هم چنین تفاهم به معنی تبعیت نیست که بخوایهم سرماسئل مردم با برخی از مسئولین تعارف داشته باشیم.

صدای ارومیه