مخالفت دادگاهی در باکو با نامگذاری کودک به نام« ابوالفضل»

۶ شهریور, ۱۳۹۶
مخالفت دادگاهی در باکو با نامگذاری کودک به نام« ابوالفضل»

« دادگاه تجدیدنظر » باکو  با  نام گذاری فرزند حاج طالع باقرزاده، یکی از روحانیون زندانی در جمهوری باکو به نام «ابوالفضل عباس» مخالفت کرد.

به گزارش آذریها به نقل از پایگاه اینترنتی رادیو آزادی آمریکا، دادگاه تجدیدنظر باکو ، شکایت خانم لیلا اسماعیل زاده، همسر طالع باقرزاده ( رهبر زندانی جنبش اتحاد مسملمانان جمهوری آذربایجان) از اداره ثبت باکو را بخاطر خودداری از صدور شناسنامه برای فرزندش با نام «ابوالفضل عباس» ، رد کردپیش تر ،  «دادگاه  اداری اقتصادی» باکو نیز این شکایت را رد کرده بود

یالچین ایمان اف، وکیل مدافع خانم لیلا اسماعیل زاده گفت : « براساس مقرراتی که دولت تعیین کرده است، استفاده از اسامی که به منافع کودک زیان می زند یا با جنسیت او مغایرت دارد و همچنین اسامی خنده دار، مجاز نیست. اما،  این نام ( ابوالفضل عباس) که والدین آن را انتخاب کرده اند، نمی تواند مشمول این موارد بشود. براساس قانون خانواده نیز نام کودک باید با رضایت والدین انتخاب شود. در فهرستی هم که «کمیسیون اصطلاحات» هیات دولت (جمهوری آذربایجان) برای اسامی غیرمجاز تهیه کرده است، نام «ابوالفضل عباس» وجود ندارد

دادگاه بدوی ( دادگاه اداری اقتصادی باکو) در حکم خود نوشته است : « نام «ابوالفضل عباس»  از نظر تلفظ ، برای منافع کودک  مناسب نیست. »

رژیم باکو از هویت ملی و مذهبی مردم شهروندانش به شدت هراسان است و شیعه زدایی را جزو سیاست های رسمی و اعمالی خود قرار داده است. کمیته دولتی امور مسائل دینی به ریاست مبارز قربانلی که در حکم یک معاونت در ریاست جمهوری این کشور است، مسئولیت مقابله با تشیع را به عهده دارد.

امسال نیز برای چندمین سال پیاپی نام «یوسف» بزرگ محبوب ترین نام پسر و زهرا محبوب ترین نام دختر در این کشور اعلام شد. پس از نمایش موفق سریال یوسف در این کشور اقبال زیادی به این نام پیدا شد. برای دیدن انتقاد نصیب نصیب زاده از توجه به سریالهای ایرانی و نام یوسف کلیک کنید.