ضیاءهاشمی گزینه جدی تصدی وزارت علوم

۸ شهریور, ۱۳۹۶
ضیاءهاشمی گزینه جدی تصدی وزارت علوم

به گزارش وب سایت خبری- تحلیلی آذریها، در حالی که پست وزارت علوم هنوز خالی از وزیر است و حسن روحانی فعلا برای این پست کسی را معرفی نکرده است، شنیده ها و قرینه های حکایت از واگذاری این پست به دکترضیاهاشمی استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران دارد.

ضیاءهاشمی که در چهارسال گذشته معاونت فرهنگی وزارت علوم را بر عهده داشت، فعلا سرپرست این وزارت خانه است.

 از سوی دیگر امروز روزنامه قانون از احتمال برگزیده شدن یک وزیر زن برای این وزارت خانه خبر داد. قانون نوشته است وضعیت الهام امین زاده برای تصدی وزارت در حال بررسی است.