درخواست احکام سنگین برای روحانی های شیعه در منطقه تالش نشین لنکران

۲۹ شهریور, ۱۳۹۶
درخواست احکام سنگین برای روحانی های شیعه در منطقه تالش نشین لنکران

نماینده دادستانی جمهوری باکو برای دو روحانی شیعه شهر لنکران این کشور درخواست حکم زندان 18 و 15 ساله کرد.

به گزارش پایگاه اینترنتی «مائده» نماینده دادستانی در دادگاه محاکمه شوندگان در پرونده «نارداران 3» ، برای حاج ذوالفقار میکاییل زاده ، 18 سال و برای حاج المان آقایوف، 15 سال زندان درخواست کرد.

دادستان همچنین برای فائق الله وردی اف  15 سال، علی حسین اف 14 سال، میهمان قلی اف 15 سال، میهمان محمدوف 14 سال، الدار بنیادوف 14 سال، الخان حسن اف 14 سال ، رامیل سیف الله اف 15 سال، مبارز ابراهیم اف 15 سال  و برای روزی اسماعیل اف 16 سال  و جابر علی اف 16 سال درخواست حبس کرد.

ادامه دادگاه برای استماع آخرین دفاعیات متهمان به روز 25 سپتامبر موکول شد.