تصحیح انتقادی جنگنامه نادرشاه چاپ شد

۳ مهر, ۱۳۹۶
تصحیح انتقادی جنگنامه نادرشاه چاپ شد

تصحیح و ترجمه مظهر ادوای از کتاب «جنگنامه نادر» (به زبان هورامی) اثر الماس خان کندوله‌ای توسط نشر ققنوس منتشر و راهی بازار نشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «جنگنامه نادر» (به زبان هورامی) شامل متن علمی – انتقادی با ترجمه فارسی از الماس خان کندوله‌ای، با تصحیح و ترجمه مظهر ادوای به تازگی توسط نشر ققنوس منتشر و راهی بازار نشر شده است.

جنگنامه نادر (به زبان هورامی) اثری منظوم است که الماس خان کندوله ای آن را سروده است. الماس خان در این کتاب، اوضاع دوره نادرشاه به ویژه جنگ‌های او با عثمانی‌ها، هندی‌ها و ازبک‌ها را به تصویر کشیده است. این شاعر که برخی از او به عنوان سردار سپاه نادرشاه نام برده اند، در این جنگ‌ها به ویژه جنگ با عثمانی، حضور داشته است.

الماس خان در مقام سردار و شاعری که گویا به دلیل عقب نشینی نابه هنگام در جنگ کرکوک، اخته و از سپاه و دربار نادر رانده شد و سپس مجبور به سکونت در روستای کندوله کرمانشاه شد. او در کتاب، توصیف‌های دقیقی از جنگ‌های نادر ارائه داده است. او در این اثر، گاهی نادر را به دلیل برخی سیاست‌هایش ستایش کرده و گاهی هم به علت شکست در برخی نبردها، از او انتقاد می کند.

کتاب پیش رو، ۱۱۲ صفحه مقدمه دارد که به قلم مصحح آن نوشته شده است. پس از آن نیز از صفحه ۱۱۳ تا صفحه ۵۴۶ متن جنگنامه نادر درج شده است. واژنامه، منابع و نمایه نیز بخش‌های بعدی کتاب هستند.

مظهر ادوای تصحیح این اثر کلاسیک را در سال ۱۳۸۹ و زمانی که دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران بوده، شروع کرده است. تصحیح این کتاب به صورت مقابله و تطبیق ۱۰ نسخه با همدیگر، و ترجمه ابیات آن، مدت ۵ سال طول کشیده است.

شبیخون زدن نادرشاه بر سر توپال و شکست خوردن او، لشکر کشیدن عبدالله پاشا بر سر نادرشاه، جهانگیری نادرشاه تمام ایران را، چاپار فرستادن حسن پاشای روم به سوی خنگار و … از جمله عناوین متن «جنگنامه نادر» هستند.

در قسمتی از این کتاب می خوانیم:

– هر کسی که به یاد دارد چگونه نام مردانگی اش ننگ شد، [بداند] مردانگی امروز است در جایی که راهی جز آن نیست.

– شیران ایران این خبر را شنیدند و دود سوسنی را از سر بیرون کردند.

– دانستند که لشکر برای حمله به سرزمین عثمانی آماده می شود و هدف قصاص کنندگان، مردم ایران هستند.

۱۲۳۵ – سرداران در سرحدها و مرزها بی قرار شدند و مردان لباس مردانگی به تن کردند.

– مانند سپاهیان شاهان کیانی از روی خشم می خروشیدند و با هیاهو و سر دادن صلوات و هی هی کردن برخاستند.

– خان‌ها آرام و قرار نداشتند و فریاد سر می دادند، تا این که سپاهیان و سلطان‌ها آمدند و به هم رسیدند.

– با جار زدن به همدیگر خبر دادند این فریادها فریاد ناموس است و مردانگی دیگر برای چه زمانی است؟

– مردان ایران، اعم از تهیدست و توانگر، هر کدام به رنگی، ولی سرپیچی نکردند.

۱۲۴۰ – سرداران برجسته عزم جنگ کردند و سپاهی بزرگ با تجهیزات جنگی فراوان را نظم دادند.

این کتاب با ۵۸۳ صفحه، شمارگان ۶۶۰ نسخه و قیمت ۵۵ هزار تومان منتشر شده است