آذرتاج:روابط جمهوری باکو و اسراییل برای تمامی دنیا الگو است

۲۵ مهر, ۱۳۹۶
آذرتاج:روابط جمهوری باکو و اسراییل برای تمامی دنیا الگو است

خبرگزاری دولتی «آذرتاج» جمهوری باکو به نقل از  گزارش روزنامه «نیوز بلیز» News Blaze  درباره قاضی یهودی دادگاه عالی جمهوری آذربایجان ، نوشت : « (جمهوری) آذربایجان و اسراییل از جهات مختلفی جوامعی نمونه هستند. تمامی دنیا می تواند از آنها در زمینه همزیستی و همکاری الگوبرداری کند.»

آذرتاج خبر داد : « نشریه «نیوز بلیز» آمریکا مقاله «نوریت گرینگر» را با عنوان « دادگاه عالی (جمهوری) آذربایجان : زن یهودی در کشور مسلمان» منتشر کرد. این مقاله درباره «تاتیانا گُلدمان» قاضی دادگاه عالی (جمهوری) آذربایجان و جامعه یهودی در حال پیشرفت (جمهوری) آذربایجان سخن می گوید. »

نوریت گرینگر با اشاره به اینکه «تاتیانا گلدمان» یکی از هفت زن قاضی در دادگاه عالی جمهوری آذربایجان است که در جمع 39 نفره قضات این دادگاه کار می کنند و از حقوق برابر با مردان برخودار هستند، نوشته است : « من بطور ویژه ای درخواست مصاحبه با این خانم قاضی داشتم. زیرا به ندرت می توان در کشورهای مسلمان که بخاطر ظلم و ستم به زنان شهرت دارند، چنین موقعیتی را مشاهده کرد. »

مقاله نویس «نیوز بلیز» افزوده است :‌« هیچ یهودی در کشورهای مسلمان زندگی نمی کند. اما، (جمهوری) آذربایجان برغم اکثریت مسلمان این کشور ، وضعیت کاملا متفاوتی دارد. خانم تاتیانا ( قاضی یهودی دادگاه عالی جمهوری آذربایجان) ریشه اوکرایینی دارد که در چند رشته تخصص دارد: وکالت، پزشکی و معماری. پدربزرگ مادری او وکیل بود. او یکی از پنج نفر یهودی بود که در کل امپراطوری روسیه در دانشگاه سن پطرزبورگ پذیرفته شد. اما، او تا زمانی که مذهبش را تغییر نداده  و یهودیت را رها نکرده بود، نتوانست شغلی برای خود بیابد. خانواده پدری او با نام «گوسمان» که ریشه اسپانیایی دارد، در اوایل قرن نوزدهم از اوکراین به باکو مهاجرت کرد. خانواده مادری او نیز در قرن نوزدهم از اوکراین به باکو مهاجرت کرد.  زیرا، هر دو خانواده فرزندان زیادی داشتند و از فقدان تساهل رنج می بردند. در دوره حاکمیت استالین ، زندگی در باکو برای همه بخصوص برای یهودی ها مشکل بود. استالین می خواست در شمال سیبری ، کشوری برای یهودیان بسازد که شرایط زندگی در آنجا غیرقابل تحمل بود. خواهر مادربزرگ «تاتیانا گلدمان» که در منطقه «کلوما» (جمهوری) آذربایجان زندگی می کرد،  به آن منطقه درنظر گرفته شده برای یهودیان فرستاده شده و برای 17 سال شستشوی مغزی شده بود. وقتی استالین مرد، او با ماموریت ایجاد کمونیسم در (جمهوری) آذربایجان به باکو بازگشت. در دوره کمونیسم، زندگی برای یهودی ها در باکو دشوار بود. در باکو خانواده «گوسمان» مشهور بود. پدر او، معماری است که بسیاری از ساختمان ها را در باکو ساخته است. خانم تاتیانا در باکو تحصیل کرد و در رشته حقوق فارغ التحصیل شد. او می گوید در دوره شوروی ، بسیاری از یهودیان حقوق دان شدند. »

مقاله نویس «نیوز بلیز» درباره نظام قضایی جمهوری آذربایجان نوشته است : « قانون اساسی این کشور غیرمعمولی است. دادگاه ها به سه بخش تقسیم شده اند: دادگاه های منطقه ای، دادگاه های تجدیدنظر و دادگاه عالی. نشست دادگاه عالی فصلی است و هر سال، چهار بار تشکیل می شود و برای عموم باز است. خانم تاتیانا در حوزه حقوق کسب تجربه کرد تا به قضاوت در دادگاه عالی منصوب شد.  او می گوید در دادگاه عالی (جمهوری) آذربایجان که از 39 قاضی تشکیل شده است، هفت زن با حقوق مساوی فعالیت می کنند.  در این دادگاه یک زن در بخش دادگاه جنایی خدمت می کند و چهار زن نیز در بخش دادگاه مدنی فعالیت دارند که یکی از آنها خانم تاتیانا است. دو زن نیز در بخش مدیریت اقتصادی خدمت می کنند.  در بخش مدنی هر یک از 17  قاضی این بخش، تقریبا سالانه بر روی 600 پرونده کار می کنند. خانم تاتیانا دو دستیار دارد. او با افتخار می گوید که پرونده های جنایی زیادی در دادگاه عالی وجود ندارد. خانم تاتیانا با افتخار «حامسا» یا «خمسه» Hamsa ، نماد خوشبختی در عقاید اسلامی و یهودی یا «پنجه فاطمه و پنجه مریم» که در خاورمیانه و شمال آفریقا رواج دارد،  به گردن خود می آویزد. او با یک غیریهودی از روسیه ازدواج کرده است. او تاکید می کند : «سرزمین مادری من (جمهوری) آذربایجان است. من یک یهودی هستم. اما به مذهب عمل نمی کنم. از نظر من، اسراییل سرزمین مادری یهودیان است. اما، قلب و ریشه من در اینجا در باکو است.»  خانم تاتیانا چند بار به اسراییل سفر کرده است. خویشاوندان نزدیک او در اسراییل زندگی می کنند. خاله و عموی او در «آشدود» و سایر خویشاوندانش در «نتانیا» زندگی می کنند. او اسراییل و ریشه های یهودی را دوست دارد و از فجایعی که مردم یهود تجربه کرده اند، ناخشنود است. پسر او وکیلی است که با یک زن مسلمان آذربایجانی ازدواج کرده است و مدیر یک شرکت بزرگ ساختمانی است. او با لبخند می گوید : « عروس و نوه من مسلمان هستند.»

مقاله نویس «نیوز بلیز» افزوده است : « من با چند وکیل آذربایجانی دیدار کردم.  میزان اختلاط در میان جامعه کوچک یهودی این کشور بالاست. تاتیانا با افتخار می گوید : « در طول زندگی ام به عنوان یک یهودی، نه من و نه خانواده ام بخاطر یهودی بودن با مشکلی در (جمهوری) آذربایجان مواجه نشده ایم. جامعه آذربایجانی در میان متساهل ترین جوامع جای دارد. ما همگی یک ملت و آذربایجانی هستیم و نه چیزی دیگر.»

«نیوز بلیز» افزوده است : « در (جمهوری) آذربایجان ، کشوری با اکثریت مسلمان، 500 هزار نفر مسیحی ، 30 هزار نفر یهودی و چند گروه کوچک قومی دیگر زندگی می کنند. برغم اکثریت مسلمان در این کشور ، جامعه سکولار است. حکومت بطور خستگی ناپذیری برای حفظ تمامیت جامعه و تحکیم هویت ملت بدون توجه به پیشینه مذهبی فعالیت می کند. ساختار اجتماعی کشور بر  هویت مدنی استوار است و تمامی گروه های قومی و مذهبی بطور مساوی تحت حمایت قرار دارند. حکومت نیازهای تمامی گروه های کوچک قومی را به منظور اطمینان از رضایت آنها و حفاظت از الگوی همزیستی دولت که جامعه ای سالم را ایجاد می کند، تحت نظارت دارد.»

  مقاله نویس «نیوز بلیز» افزوده است : « من یک زن یهودی هستم . طی سفرم به (جمهوری) آذربایجان، من خودم را در خانه ام احساس کردم. زیرا ، در (جمهوری ) آذربایجان هر شخصی در امنیت به مذهب  خود عمل می کند که این شامل یهودیان آذربایجانی نیز می شود. این کشور مثال زدنی، به دنیا می گوید که می توان کاملا متفاوت بود. برغم آنچه ما امروز در دنیا شاهد هستیم، جامعه ای که از گروه های قومی و مذهبی مختلف تشکیل شده، می تواند در همزیستی متوازنی زندگی کند. تمامی این ها در رویکرد و آموزش درست ، ریشه دارد. »

 «نیوز بلیز» افزوده است : « در اسراییل نیز همانند (جمهوری) آذربایجان ، مسلمانان و زنان مسلمان، از حقوق و امکانات مساوی برخوردارند. الگوی اجتماعی آذربایجان، قابل پیروی است. آذربایجان با اکثریت مسلمان و اسراییل با اکثریت یهودی ها، دارای روابطی عالی و همه جانبه هستند. این دو کشور ، برغم تفاوت در بسیاری زمینه ها، جوامعی مثال زدنی هستند که تمامی دنیا  می تواند از آنها درس همزیستی و همکاری شجاعانه بیاموزد.»