یافته شدن نسخه دستنویس دیوان نسیمی،در کتابخانه ملی آنکارا

۲۵ مهر, ۱۳۹۶
یافته شدن نسخه دستنویس دیوان نسیمی،در کتابخانه ملی آنکارا

آکادمی علوم جمهوری باکو از یافته شدن دو نسخه دستنویس از اشعار عمادالدین نسیمی، شاعر  ایرانی قرن هشتم هجری شمسی، در کتابخانه ملی آنکارا خبر داد. 

پایگاه اینترنتی آکادمی علوم خبر داد: « دکتر «پاشا کریم اف»، معاون علمی «موسسه نسخ خطّی محمد فضولی» آکادمی ملی علوم (جمهوری) آذربایجان ، از دو نسخه خطی دیوان عمادالدین نسیمی، شاعر بزرگ آذربایجان به زبان مادری، در کتابخانه ملی آنکارا تصویربرداری کرد. یکی از این نسخه ها که 83 برگ دارد ، به خط «نسخ» نوشته شده و دومین نسخه که 308 برگ دارد، به خطی خوش نوشته شده است. این دیوان، در میان دیوان های دستنویس نسیمی، بزرگترین آنها است. »

آکادمی علوم جمهوری آذربایجان افزوده است : « در ابتدای این دیوان عبارت « دیوان حضرت سید نسیمی قدس سره العزیز» نوشته شده است. ( در خبری که کارشناسان آکادمی علوم جمهوری آذربایجان تنظیم کرده اند ، این عبارت به غلط و با لهجه ترکی به صورت «دیوانی حضرتی سید نسیمی قدس سرالهولعزیز» نوشته شده است!)  این نسخه دستنویس شامل 711 غزل،  6 ترجیع بند، 3 مثنوی ، 9 مستزاد ، 5 مخمّس، 603 رباعی و 3 قطعه است. آنچه جلب توجه می کند، آن است که  در این نسخه، اشعاری از نسیمی وجود دارد که در دیوان های دستنویس و چاپی او وجود ندارد. در حالی که در منابع موجود، هیچ «مخمّسی» از این شاعر دیده نمی شود، در این نسخه ، سه مخمس از نسیمی وجود دارد.»

آکادمی ملی علوم  افزوده است : « نسخه های خطی جدید کشف شده از دیوان نسیمی، ارمغانی ارزشمند برای تحقیقات درباره میراث این شاعر بزرگ است.»