پس از حذف کنکور, پنجاه و هفت نفر متقاضی تحصیل در رشته ترکی آذری

۷ آبان, ۱۳۹۶
پس از حذف کنکور, پنجاه و هفت نفر متقاضی تحصیل در رشته ترکی آذری

به گزارش وب سایت خبری- تحلیلی آذریها در سال تحصیلی جدید سی دانشجو در رشته ترکی آذری پذیرفته شده اند.

این رشته در سال 1395 و در دانشگاه تبریز تاسیس شد و هم اکنون 27 دانشجو در این رشته مشغول به تحصیل هستند. وزارت علوم و سازمان سنجش آموزش کشور در سال تحصیلی 1396-1397  و در رشته ترکی آذری اقدام به حذف کنکور کردند زیرا تعداد متقاضیان رشته از ظرفیت پذیرش، کمتر بود. بنابراین وزارت علوم و سازمان سنجش با حذف کنکور اجازه داد تا دانشگاه تبریز با توجه به سوابق تحصیلی متقاضیان در مدرسه، اقدام به پذیرش دانشجو در رشته زبان و ادبیات ترکی آذری در مقطع کارشناسی بنماید.

سرفصلهای رشته زبان "ترکی آذری" تغییر خواهد کرد

دکتر فرشبافیان مدیر گروه این رشته به سایت آذریها گفت؛ که در سال جاری 57 متقاضی تحصیل در این رشته درخواست داده اند که از این بین 30 تن به عنوان دانشجو پذیرفته شده اند.