سن پطرزبورگ: اعتراض‌مدنی “حرکت ملی تالش”با پرچم ایران

۱۵ آبان, ۱۳۹۶
سن پطرزبورگ: اعتراض‌مدنی “حرکت ملی تالش”با پرچم ایران

گروهی از تالش‌های مقیم روسیه در روز «همبستگی خلق‌ها» با نمایش یک بنر ده متری در مرکز شهر سن‌پطرزبورگ همبستگی خود با ایران و روسیه را به نمایش گذاشتند.

به گزارش وب سایت خبری- تحلیلی آذریها «حرکت ملی تالشستان» با نمایش یک بنر ده متری حاوی پرچم های ایران، تالشستان آزاد و فدراسیون روسیه همستگی خود را به ایران و روسیه به عنوان یک پل ارتباطی نشان دادند. بر روی این پرچم عبارت «تالشستان آزاد» نوشته شده است.

روز 14 آبان در روسیه به عنوان جشن همبستگی خلقها نامگذاری شده است. بر اساس گزارشهای رسیده، لابی باکو در این جشن با پرچم ترکیه حاضر شده بودند که با برخورد پلیس این کشور، روبرو گردید.

یادآوری میشود که جمهوری تالش- مغان به رهبری علی اکرام همت زاده در 1993 به مدت سه ماه در اعلام خودمختاری کرده بود.

ماه گذشته پارلمان باکو قانونی را به تصویب رساند که به موجب آن اسامی و نام های جغرافیایی و فردی به زبان تالشی،ممنوع خواهد شد.

در همین باره:

تالش های جمهوری آذربایجان کانونی برای توجه ژئوپلیتیکی