پارلمان جمهوری باکو: گستاخی فاضل مصطفی به آذریها و ایراندوستان باکو

۱۲ دی, ۱۳۹۶
پارلمان جمهوری باکو: گستاخی فاضل مصطفی به آذریها و ایراندوستان باکو

فاضل مصطفی ، نماینده پان ترکیست افراطی، شیعه ستیز و ضدایران در مجلس جمهوری آذربایجان بار دیگر در اهانتی وقیحانه به آذری های ایران و دینداران و ایران دوستان جمهوری باکو گفت : « « ترک آذربایجانی که از تعصبات ملی ( قومی ) خیلی دور است، برای دفاع از رژیم ایران تا حد مرگ مبارزه خواهند کرد و حتی از اینجا ( جمهوری آذربایجان) نیز شمار زیادی افراد نفهم برای کمک به آنها خواهند پیوست.»

پایگاه اینترنتی « مدرن» نیز به نقل از « فاضل مصطفی» نماینده جریان میسیونری ترکی « نورچی » در  مجلس جمهوری باکو درباره حرکت های اغتشاش آمیز در برخی شهرهای ایران نوشت : « خواسته و تمایل آمریکا را هنوز هم نمی توان درک کرد. به محض شنیدن زمزمه ای کوچک از ایران ، زود اعلام موضع رسمی کردند که « آمریکا در کنار ملت ایران است». در گذشته نیز در موضع گیری ها در باره مصر و لیبی و سوریه و اوکراین نیز چنین جملاتی بیان می شد. رمز این جملات را در فرهنگ لغات جستجو نکنید. با تمام مسئولیت می گویم که آمریکا خواهان هرج و مرج در ایران است.»
این نماینده نورچی و پان ترکیست افراطی مجلس جمهوری آذربایجان در پاسخ به این سوال که «آیا هرج و مرج در ایران برای ما ( جمهوری آذربایجان) لازم است؟» ، گفت : « مگر وضعیت ترکیه را که با سوریه هم مرز است ، نمی بینید؟ ترکیه اکنون در وضعیتی خرد شده در زیر بار نزدیک به سه میلیون نفر آواره قرار دارد. اگر در ایران هرج و مرج روی دهد، هم نژادانمان از جنوب به سوی آذربایجان ما خواهند آمد. این نیز به معنای دستکم 10 میلیون نفر آواره است. آیا ما در شرایط دشوار اقتصادی مان، می توانیم این بار را برداریم؟ ترک آذربایجانی ( آذری های ایران) که از تعصبات ملی ( قومی ) خیلی دور است، برای دفاع از رژیم ایران تا حد مرگ مبارزه خواهند کرد و حتی از اینجا ( جمهوری آذربایجان) نیز شمار زیادی افراد نفهم برای کمک به آنها خواهند پیوست. بی تردید به یاد دارید که این قبیل دینداران نفهم ، با ادعای جهاد، برای جنگ علیه اسد به سوریه رفتند. در آذربایجان هر تعداد که بگویید از این قبیل افراد وجود دارند. آنها برای قره باغ جنگ نمی کنند، اما با فراخوان یک ملّای سیاسی، وطن را می فروشند. به همین علت، هیچ فایده ای در قرار داشتن آمریکا در کنار ، در رأس یا در زیرپای مردم ایران نمی بینم..»
این نماینده پان ترکیست افراطی مجلس جمهوری آذربایجان افزود : « اگر آمریکا اعلام می کرد که آمریکا حق آذربایجانی ها به عنوان اکثریت در آنجا ( ایران) را برای تشکیل دولت به رسمیت می شناسد، در آن زمان می شد درباره اش فکر کرد. زیرا، آمریکا که می گوید در کنار ملت ایران است، سال هاست که با همان سیاست در کنار ملت ارمنی نیز قرار دارد. یعنی در مقابل ملت آذربایجان قرار دارد. آیا شما حتی برای یک بار احساس کرده اید که آمریکا سیاست متفاوتی با روسیه درباره جدایی طلبی ارمنی داشته باشد؟ آمریکا سال هاست که آشکارا به قره باغ کوهستانی کمک مالی می کند. حتی آمریکا سال هاست که ایران را مجبور به حمایت از ارمنستان کرده است. به نظر من، تنها علت خودداری آمریکا از شدت عمل علیه ایران، حمایت همه جانبه اقتصادی ایران از ارمنستان است. »
این نماینده مجلس جمهوری آذربایجان افزود : « تا زمانی که دعوا در ایران از محتوای دینی پاکسازی نشود، تابلویی از جهالت همانند پایمال شدن ستارخان و خیابانی و شریعتمداری به وجود خواهد آمد. وضعیت هم تبارانمان در آنجا ما را ناراحت می کند. اما، کنار گذاشته شدن این قبیل رژیم ها از طریق اصلاحات دموکراتیک داخلی و توسعه حقوق قومی و سیاسی و اقتصادی – اجتماعی ، با منافع ما بیشتر انطباق دارد. در شرایط کنونی دنیا نمی توان از مفید بودن هرج و مرج و درگیری در ایران ( برای آذربایجان ) سخن گفت.»

فاضل مصطفی که به شیعه ستیزی و بخصوص به هتاکی علیه آیین های محرم و عزاداری برای امام حسین (ع) در عاشورا شهرت دارد، به عضویت «کمیته امور اتحادیه های اجتماعی و سازمان های دینی» در مجلس جمهوری آذربایجان منصوب شده است.