تبریز و قرار شورش! نگاهی به تکاپوی آنارشیست ها برای ناامنی در تبریز

۱۲ دی, ۱۳۹۶
تبریز و قرار شورش! نگاهی به تکاپوی آنارشیست ها برای ناامنی در تبریز

کسانی که تبریز را به شورش و تظاهرات دعوت می کنند اصولا با سرشت تبریز بیگانه اند.
تبریز یک شهر محافظه کار (به معنای فلسفی) است. جوامع محافظه کار معمولا برای دفاع از ارزش های محافظه کار (دین، دولت، وطن، اخلاق، امنیت) و امثال آن به میدان می آیند.
البته تنگناهای جدی و حیاتی دیگری می تواند این جوامع را به حرکت درآورد اما نه به این آسانی. این حرکت در میدان نیازمند حمایت از سوی گروههای مرجع جدی است و باید متکی بر یک اندیشه ریشه دار باشد تا بتواند یک “میدان متحد” ایجاد کند.
مردم تبریز که اکثر تاجر و بازرگان اند یا روح تجاری دارند، باین آسانی با فراخوان چند گروه مجازی به به خیابان نمی روند. در این جوامع گروههای مجازی مرجع نیستند، بلکه مرجع ریشه دار و متکی بر تجربه است.
 امروز دیدیم که چند گروه آنارشیست و سپس آمدنیوز تصویری شبیه به چگوارآ با شعار هرج و مرج طلبانه و عبارت آذربایجان ج ن ب به نمایش گذاشته و مردم را به قیام دعوت کرده است!
شاید لمپن ها و افراد فاقد جایگاه از این رفتار خوشحال شوند و استقبال کنند. اما جامعه تبریز چنین چیزی را قبول نمیکند و در برابر آن مقاومت می کند. تحرکات آنارشیستی در جوامعی از جنس شهر ما از اغلب با الگوی معینی از جریان مقاومت روبرو میشوند و نیروهای معنوی وجود دارند که زمینه بروز و گسترش اقدامات رادیکال مانند شورش،یاغی گری و تجزیه گرایی را صلب می کنند.
چه گوارا برای تبریز تحرک نمی آورد و آنارشیسم، هیجانی برای مردمی که متکی به بازار اند تحرک ایجاد نمی کند.
البته طبیعتا در یک کلان شهر افراد و جریانهای حاشیه ای وجود دارند که قصد بر هم زدن نظامات کهن و ارزشها را داشته باشند. این قوای خبیث که باید آنها را مترادف شر دانست هر از چندی ظهور میکنند و پس از تخلیه عقده های فروخفته به پستوها می خزند.
فراموش نکنیم تبریز کانون وطن پرستی محافظه کار است.