به دستور الهام علی اف برای جمهوری باکو تاریخ جدید نوشته می شود

۲۶ دی, ۱۳۹۶
به دستور الهام علی اف برای جمهوری باکو تاریخ جدید نوشته می شود

رییس « موسسه تاریخ » آکادمی ملی علوم جمهوری باکو اعلام کرد  تاریخ این کشور از نو نوشته می شود. به این ترتیب الهام علی اف دستور داده است که تاریخ جمهوری باکو بازنویسی شود!

به گزارش آذری ها به نقل پایگاه اینترنتی « قاینار اینفو» یعقوب محمودوف، رییس « موسسه تاریخ » آکادمی ملی علوم جمهوری باکو گفت : « به دستور الهام علی اف، رییس جمهوری آذربایجان، تاریخ آذربایجان از نو نوشته می شود. شعبه جداگانه ای در « موسسه تاریخ » آکادمی ملی علوم جمهوری آذربایجان برای پژوهش درباره تاریخ « جمهوری خلقی آذربایجان» ( جمهوری تاسیس شده در سال 1918) فعالیت می کند. از کشورهای مختلف دنیا ، اسناد آرشیوی و منابع درباره « جمهوری خلقی آذربایجان» به جمهوری آذربایجان آورده می شوند. اسناد خیلی مهمی درباره تاریخ این جمهوری، از جمله دایره المعارف دو جلدی منتشر شده است.»

رییس «موسسه تاریخ » آکادمی ملی علوم ، تاسیس « جمهوری خلقی آذربایجان» در 28 مه 1918 را برقراری «نخستین جمهوری دموکراتیک» در میان کشورهای شرقی مسلمان دانست و گفت : « جمهوری خلقی آذربایجان»، نابرابری نژادی و قومی و دینی و صنفی را ملغی کرد و برابری حقوق تمامی شهروندان تامین و به زنان حق انتخاب مساوی با مردان اعطاء شد. مرزها و پرچم و سرود ملی کشور مشخص و تصویب و زبان مادری ، زبان رسمی اعلام شد. اسامی تاریخی احیاء و برقراری روابط متقابل با کشورهای خارجی آغاز شد.»

یعقوب محمودوف برقراری «جمهوری خلقی آذربایجان» را «درخشان ترین صفحه تاریخ جهان ترک و اسلام و شرق» دانست و گفت : « عمر «جمهوری خلقی آذربایجان» در مجموع 23 ماه طول کشید و این جمهوری در 28 آوریل 1920 بر اثر دخالت نظامی روسیه بلشویکی این جمهوری سقوط کرد. »

یعقوب محمودوف افزود : «( در دوره حاکمیت شوروی) ملتمان دولت مستقل خود را در موجودیت و روح خویش حفظ کرد و مبارزه آزادیخواهانه خود را متوقف نکرد! استقلالمان  که در اوایل قرن بیستم از دست رفت، در سال 1991 مجددا احیاء شد. جمهوری آذربایجان کنونی وارث «جمهوری خلقی آذربایجان» است. تفکر «آذربایجان گرایی» حیدرعلی اف ، رهبر ملی ، حافظه تاریخی ملت را بازگرداند و برای تحقق و تحکیم آرزوی استقلال زمینه ساز شد. »

تاریخ نویسی فرمایشی و دستوری با رویکرد جعل و تحریف آن این روزها بازار داغی در باکو پیدا کرده است. مصادره شخصیت های ایرانی مانند نظامی گنجوی و شهریار محصول همین طرز تفکر است.

http://qaynarinfo.az/az/yaqub-mahmudov-azerbaycan-tarixi-yeniden-yazilir