شهدای وطن،گمنام وعوامل استعمار انگلیس تطهیر می شوند/حسین احمدی دلکش

۲ بهمن, ۱۳۹۶
شهدای وطن،گمنام وعوامل استعمار انگلیس تطهیر می شوند/حسین احمدی دلکش

 

گروه نفرت پراکن اصلاح طلبان هویت طلب که ظاهرا در بخشی از حرکت دومینوی نئوبعثی ها قرار گرفته است ، بعضا از روی شیطنت یا نا آگاهی اقدام به درج مطالبی می نماید که رابطه مستقیمی با دهن کجی به خون شهدای استقلال و آزادی وایجاد تنافر دارد و در جهت زمینه سازی برای اخلال در امنیت کشور قابل دسته بندی است.

 به فاصله چند روز پس از شیطنت یک نویسنده این گروه در اعتراض به برگزاری مراسم تجلیل ازشخصیتهای ملی و ضد استعماری خوزستان در جنگ جهانی اول،  بار دیگر با همان ادبیات نئوبعثی ها گروه مذکور دست به انتشار مطلبی در تطهیر و مدح “شیخ خزعل” مزدور مشهور استعمار انگلیس و عامل کشتار صدهاتن از مردم بی گناه ایران در جنگ جهانی اول زد، گویی طرف مطلوب این گروه، در بحبوحه جنگ جهانی اول وتضعیف حاکمیت ملی، همان طرف انگلیسی وهمان وطن فروشان مشهوری است که خون هزاران بیگناه وصدها مدافع وطن را در المنیور و شوشتر و دزفول بر زمین ریختند ، خزعل عامل مشهور انگلیس در آن دوره که توانست با رشوه دادن به برخی سران عشایر بین النهرین و جذب اشرار مسلح، از آنها برای حذف نیروهای ملی و مردم عرب خوزستان قدرت نمایی کند، همزمان در کمک به اشغال جنوب ایران به همدستی باعناصر اشغالگر انگلیس پرداخت او مهمترین عامل قتل و کشتار مردم خوزستان در آن دوره به شمار می رود اینک توسط برخی محافل و همزمان با ادعاهای تفرقه آمیز اخیر اسراییل در مورد خوزستان وبازه همزمان با تلاشهای سعودی- آمریکایی در احیاو بکارگیری پسمانده های حزب بعث در اربیل وکمک به آزادی رهبران آنها از زندان عراق، به طرز وقاحت آمیز و مشکوکی ، مورد تجلیل قرار می گیرد، از سوی دیگر برخی عوامل فریب خورده داخلی تجلیل از نیروهای ضداشغالگری واستعمار در آن دوره را مورد نکوهش قرار می دهند.

جای بسی تعجب وتاسف است، که دست اندارکاران فرهنگی استان وکشور از جمله شورای فرهنگ عمومی استان چشم خود را بر چنین خطاهایی بسته و میلیاردها بودجه فرهنگی استان صرف ریخت وپاشهای بی ثمر می شود.

 اگر اقدام این محفل گمراه را درکنار سایر اقدامات نفرت پراکنانه وتحریفات تاریخی وکتابسازی های اغفال کننده اخیر قرار دهیم، قطعا به تحلیلهای دقیق تری از اهداف و برنامه های این گروه ها  ومحافل وجنگ نرم جبهه استعمار در خوزستان پی خواهیم برد.

 

شیخ خزعل واقعی کیست؟

 شیخ خزعل یاخزعل خان، فرزند جابرخان فرزند مرداس! ، که دارای تبار هندی و به روایتی از تبار اهالی دشتستان بوشهر بود، خاندان او در یک پروسه پنجاه ساله توسط انگلیسی ها تقویت شد تابه سیادت برخی مردم عرب درجنوب خوزستان رسیدند، خزعل همزمان با وقایع جنگ جهانی اول از طرف دولت قاجار حاکم محلی خرمشهر و نواحی دهانه اروند بود، او این جایگاه را پس از قتل ناجوانمردانه برادر خود مزعل خان وبا رشوه به درباریان قاجار به دست آورده بود، خزعل خان، همزمان با تهدید تمامیت ارضی کشور توسط انگلیسی ها درجنگ جهانی اول،  همدستی خود با انگلیسی ها را آشکار کرد و خیلی زود به عنوان بخشی از ماشین جنگی اشغالگران انگلیس به عاملی برای کشتار مردم و درهم شکستن مقاومتهای ضداستعماری مردم خوزستان وبین النهرین تبدیل شد، که از آن جمله می توان به همراهی وپشتیبانی او در لشکرکشی های انگلیس به عثمانی(عراق کنونی) و همراهی مستقیم ایشان با انگلیس در  سرکوب واقعه موسوم به المنیور یا” جهادعشایر عرب” و همچنین مباشرت ومشارکت خزعل در اشغال شوشتر و همچنین مشارکت خزعل در جنگ با نیروهای ملی و بختیاری های حامی استقلال ایران در حوالی شوش و دزفول اشاره کرد.

خاندان جابرخان که طی مدت دونسل از طریق تجارت با انگلیسی ها وتسلط بر بندر خرمشهر ثروت زیادی کسب کرده بودند موقعیت و ثروتشان شیخ خزعل رسید، اما او برای قدرت یافتن ناگزیر از مشروعیت بود، خزعل از آنجا که دارای تباری مبهم و فاقد ریشه قبیلگی و درنتیجه مشروعیت لازم بود هنگام تجاوز انگلیسی ها به ایران، دست به خیانت زد و به وظیفه خود در محافظت از مرز دریایی ایران عمل نکرد ، او بندر خرمشهر وامکانات دولت ایران در این شهر را تماما در اختیار انگلیسی ها قرار داد تا صدها نیروی انگلیسی، هندی و ادوات نظامی را برای تجاوز به کشور از کشتی پیاده کنند و خود نیز در فرمانبرداری کامل از نیروهای متجاوز انگلیسی نقش تامین آذوقه و نیرو را به عهده گرفت، خیانت دیگر خزعل همدستی با انگلیس در کشتار مردم بین النهرین و اجازه دادن برای عبور آزادانه نیروهای نظامی از منطقه تحت نظر خود برای دور زدن نیروهای عثمانی بود(این عمل نقض آشکار بی طرفی ایران درجنگ اول جهانی محسوب شد)

 او که سالها اندیشه بسط قدرت خود به نواحی اطراف خرمشهر وتسلط برسایر قبایل عرب را در سر می پروراند، همدستی با متجاوزین انگلیسی را بهترین فرصت برای رسیدن  به جاه طلبی های خود می دید، لذا ابتدا سعی کرد از میان قبایل عرب خوزستان دست به جذب نیرو بزند، اما از آنجا که سنتها وغرور قبیله ای بسیاری از عشایر، به آنها اجازه نمی داد تا در متابعت فرد بی ریشه ای چون خزعل قرارگیرند، خیلی زود وارد منازعه با سران دیگر قبایل عرب شد، خزعل برای افزایش تعداد نیروهای خود از وضعیت بد اقتصادی آن دوره نهایت سوء استفاده را برد و پس از نومیدی از همراهی قاطبه عربهای ایرانی، به سران

 برخی قبایل بین النهرین رشوه داد تا از طریق اعزام تفنگچیان مزدور به جذب نیرو برای انگلیس کمک کند، اوهمچنین اشرار و راهزنان کاروانهای تجاری در حوالی بصره و مسیر عتبات راجذب وسازماندهی کرد تا تحت نظر خود و تحت پرچم نیروهای انگلیسی به قلع وقمع مردم خوزستان بپردازند. اگرچه موضع رسمی دولت مرکزی ایران در جنگ جهانی اول بی طرفی بود اما از آنجا که  دولتهای عثمانی و اتریش و آلمان با انگلیس وروسیه درجنگ بودند، نیروهای ملیون در ایران و افکار جهان اسلام به دلیل نفرت از انگلیس و روس ومسلمان بودن عثمانی ها ، هوادار جبهه دولتهای عثمانی وآلمان واتریش شدند، علما در منابر وفتاوی متعدد مسلمانان را تشویق به همراهی با عثمانی واتریش می کردند، اما خزعل آشکارا عامل استعمارانگلیس شد ، در همین زمان بخشی از قبایل عرب خوزستان بافتوای آیت الله یزدی در واقعه المنیور بانیروهای خزعل وانگلیس جنگیدند، خزعل خان اندکی پس از قتل مردم عرب در المنیور(موسوم به جهادعشایر عرب)، در اهواز مستقر شد کمی بعد در همراهی بانیروهای انگلیسی به شوشتر حمله کرد واگرچه در نوبت اول شکست خورد اماچند ماه بعد، تفنگچیان او که غالبا از اشرار متفرقه یا مزدوران مناطق بین النهرین، دزدان دریایی و تعداد کمی از قبایل هم پیمان او بودند، تحت رهبری افسران انگلیسی و سپاه مجهزی که شامل یک ستون زرهی توپخانه انگلیس و چند فوج سرباز هندی بود و با بهره گیری از تبلیغات ارعاب انگیزی که از قساوت اشرار بین النهرین منتشر کرده بودند، به محاصره شوشتر پرداختند وپس از محاصره ای کوتاه وارد نبرد با مدافعان شهر شدند، همزمان باحمله نیروهای انگلیس و خزعل به شهر، برخی مزدوران انگلیسی از درون شوشتر به سنگرهای مدافعین حمله کردند، مدافعین محلی شوشتر به رهبری باقرخان کلانتر علی رغم نبرد دلاورانه بامتجاوزین از آنجا که فاقد هرگونه پشتیبانی حکومتی بودند شکست خوردند وشهربه اشغال انگلیسی ها در آمد. استعمارگران انگلیسی باکمک های خیانت آمیزخزعل ، پس از اشغال شوشتر به قتل عام فجیع مردم شهر و ویرانی روستاهای منطقه دیمچه ومیان آب پرداختند، داستان قساوت سربازان انگلیسی، اشرار بین النهرین و شیخ خزعل در زمان اشغال شوشتر هنوز بر زبانهاجاری است، خزعل شخصا ماموریت، انتقام، تفتیش خانه به خانه و دستگیری و اعدام سران مقاومت مردم شوشتر را به عهده گرفت، اگر از میان مدافعین کسی زخمی بود کشته می شد، اموال مدافعین وحتامردم عادی تاراج  شد و حتا از بازماندگان آنها انتقام گرفته می شد ،سید باقرخان کلانتر رهبر مدافعین شهر توانست از شهر بگریزد و به کوه های بختیاری پناه ببرد، اما هفده نفر از مردان خانواده وفامیل او که اغلب نوجوانان و سالخوردگان بودند به دستور کنسول وقت انگلیس وعاملیت خزعل در قلعه سلاسل شوشتر به دار آویخته شدند، غارت اموال وسرقت احشام مردم شهر و روستاهای اطراف بخشی از اقدامات عادی اشرار همراهی کننده خزعل در حمله به شوشتر بود.

پی نوشت:

 عجیب است شیخ خزعل باچنین تاریخ قساوت بار وخائنانه در حالی که هنوز کمتر از صدسال از زمان او نگذشته، در سایه غفلت مسئولین فرهنگی خوزستان وتحت عناوین ذکرتاریخ و اصلاح طلبی تطهیر می شود واین عامل استعمار انگلیس صاحب کمالات علمی و انسانی معرفی می شود.