آموزش زبان‌های محلی در غیر از مراکز استان و بدون نظارت فرهنگستان زبان فارسی غیرقانونی است

۸ بهمن, ۱۳۹۶
آموزش زبان‌های محلی در غیر از مراکز استان و بدون نظارت فرهنگستان زبان فارسی غیرقانونی است

 

بر اساس مصوبات نهادهای حاکمیتی و اسناد بالادستی آموزش زبان های محلی و بومی در دانشگاههای ایران مانعی ندارد. به گزارش وب سایت خبری- تحلیلی «آذریها» زبان های بومی جزئی از ذخایر فرهنگ و تمدن ایرانی اند و لازم است به درستی حفظ شده و از آفت تحریف و استانداردسازی توسط افراد و جریانهای بیگانه‌گرا مصون بمانند. اما این آموزش دارای شروط و مستلزم زیرساخت هایی است که قانون معین کرده است. این قوانین بر اساس سیاست‌گذاری‌ها و مطالعات دقیقی صورت گرفته است که گاه فرآیند سیاست‌گذاری و تصویب آن مدتها به طول می انجامد.

تخطی از این قوانین، به معنای نادیده گرفتن سیاست های کلان حاکمیتی است.

در همین راستا ماده واحد آموزش زبان‌ها و گویش‌های محلی محلی بومی، از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد توجه قرار گرفته و چارچوب کلی آن مشخص شده است. متاسفانه برخی از دانشگاهها بدون توجه به این قوانین و مصوبات اقدام به برگزاریهای کلاس‌های زبان محلی کرده و مسائل را به انحراف می کشانند. در همین راستا توجه به ماده واحد شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب جلسه 644 در تاریخ 1388 ضروری است.

بر اساس این مصوبه گویش‌ها و زبان های محلی اجازه دارند در دانشگاه های «مرکز استان» آموزش داده شوند. این مصوبه به دانشگاه آزاد و وزارت علوم و دانشگاه علوم پزشکی ابلاغ شده است. تدریس این دروس در حد «دو واحد» و به صورت اختیاری خواهد بود.

بر اساس مقررات مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی،تهیه متون و مدرسان مورد نیاز طبق برنامه وزارت علوم است که باید به تصویب «کمیته فرهنگ و تمدن ایرانی» در شورای عالی انقلاب فرهنگی برسد که هم اکنون ریاست آن با دکتر علی اکبر ولایتی است.

همچنین تشخیص زبانها و گویشهای مشمول این ماده واحد بر عهده «فرهنگستان زبان و ادب فارسی» خواهد بود.

 

ماده واحده « اختصاص و پیش‌بینی دو واحد درس زبان و ادبیات مربوط به زبان‌ها وگویش‌های محلی و بومی برای تدریس در دانشگاههای مرکز استانهای ذیربط

ماده واحده ـ « در اجرای اصل پانزدهم قانون اساسی و به منظور صیانت از اجزاء ارزشمند فرهنگ و تمدن ایران اسلامی و تقویت بنیان‌های مقوّم این فرهنگ به وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی اجازه داده می‌شود که دو واحد درسی زبان و ادبیات مربوط به زبان‌ها و گویش‌های بومی و محلی کشور مانند آذری، کردی، بلوچی و ترکمن در دانشگاه‌های مرکز استانهای ذیربط به صورت اختیاری ارائه و تدریس شود.

تبصره1ـ تهیه متون و تربیت مدرسان موردنیاز طبق برنامه‌ای خواهدبود که به تصویب کمیته فرهنگ و تمدن ایران و اسلام شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌رسد.

تبصره2ـ تشخیص زبان‌ها و گویش‌های مشمول این ماده واحده، برعهده فرهنگستان زبان وادبیات فارسی خواهدبود.

رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ محمود احمدی‌نژاد

(مصوب جلسه 644 مورخ 5/3/1388 شورای عالی انقلاب فرهنگی)