ناصر فکوهی هم از سوی ارتجاع قومی «تکفیر» شد

۱۶ بهمن, ۱۳۹۶
ناصر فکوهی هم از سوی ارتجاع قومی «تکفیر» شد

ناصر فکوهی ( عضو هیات علمی دانشکده جامعه شناسی تهران) که  طرفدار سیاست چندفرهنگ‌گرایی و میدان دادن به بنیادگرایان قومی است، از طرف این عده تکفیر شد.

 به گزارش وب سایت خبری- تحلیلی آذریها یکی از مرتجعین قومی که پیشینه محکومیت کیفری را به دلیل فعالیت های تجزیه طلبانه در کارنامه خود دارد، طی یادداشت تلگرامی، به «تکفیر» فکوهی به عنوان عنصر ضدترک، نژادپرست و… پرداخت. در بخش هایی از این یادداشت آمده است:

« ناصر فکوهی از سرآمدانِ نگاه قیم‌مآبانه است. او که در ضدترک بودن تا آنجا پیش رفته که در کتاب “انسان‌شناسی شهری” فارابی را ایرانی‌تبار معرفی کرده و صفویان را ترک‌زبانانی که تبارِ ترک یا کرد بودنشان معلوم نیست، این بار در نوشته‌ای زبان فارسی را “اصل پایه‌ای” قرار داده و تلویحا ما را به صبر و شکیبایی در قبال سیاستِ زبانیِ حاکم فرا‌خوانده است».

تکفیر یکی از عناصر اساسی کنش ضد مدنی ارتجاع قومی به شمار میرود. به طوری که این عده با جستجو ر نوشتجات و افکار افراد به تفتیش عقاید پرداخته با کوچکترین اظهار نظر مستقلانه ای، از سوی جریان پان‌ترک به عنوان ضدترک و نژادپرست معرفی میشوند.

روند تکفیر نویسندگان و صاحب‌نظران به تکفیر اساتید درجه اول علوم سیاسی محدود نمانده است و افرادی مانند صادیق زیباکلام و ناصر فکوهی که در گذشته به کرات از این جریانهای ارتجاعی حمایت کرده اند نیز رسیده است. در شهریور سال گذشته صادیق زیباکلام به دلیل اظهار نظر در خصوص امکان استقلال کردستان عراق، به شونیسم و نژادپرستی متهم شده بود. این در حالی است که فکوهی و زیباکلام در سالهای اخیر طی مقالات یا مصاحبه هایی جامعه ایرانی را نژادپرست یا شونیست تلقی کرده بودند.

جالب این جا است افکار به شدت ضدملی فکوهی و زیباکلام تاثیر غیرقابل انکاری بر ذهنیت عصبی این عده داشته است ولی اکنون اژدهایی کوچکی که توسط خود این افراد تغذیه شده بود در کدت کوتاهی در حال بلعیدن آن ها است.