در زبان آذری رایج در جمهوری باکو، کلمه “املاء” با املای غلط نوشته می شود!

۱۳ اسفند, ۱۳۹۶
در زبان آذری رایج در جمهوری باکو، کلمه “املاء” با املای غلط نوشته می شود!

دبیر آکادمی ملی علوم جمهوری باکو گفت در فرهنگ لغات و دستور خط زبان آذری در جمهوری باکو،  کلمه  املاء ، «آرفوگرافیا» ( به معنای دستور نگارش کلمات )، با املای غلط نوشته شده است!!
به گزارش خبرگزاری ترند، راسم علیقلی اف گفت : « کلمه «آرفوگرافیا» orfoqrafiya ( به معنای املاء یا دستور نگارش کلمات ) از زبان های لاتین با نگارش اشتباه  وارد روسی و باز هم با اشتباه از زبان روسی وارد زبان آذربایجانی ( آذری) شده است. »
دبیر آکادمی ملی علوم این جمهوری گفت : « در این کلمه باید بجای   orfo  ،  orto نوشته شود. زیرا orto به معنای درست و صحیح است ortoqrafiya یا    orthography    به معنای «درست نوشتن» یا املای درست است. 
از سوی دیگر، محسن نقی سویلو، مدیر «انیستیتوی زبان شناسی» آکادمی ملی علوم جمهوری آذربایجان گفت این کلمه در زبان آذربایجانی ( آذری) به شکل orfoqrafiya  پذیرفته شده است.