نوروز و ارگنه کن، حکایت رفت انگیز تقلید ترکها

۲ فروردین, ۱۳۹۷
نوروز و ارگنه کن، حکایت رفت انگیز تقلید ترکها


ارگنه کن پروژه ای بود که در دهه هشتاد و نود میلادی از سوی “ارتش ترکیه”  و استخبارات ژاندارمری، برای مبارزه با نوروز که در آن سالها از سوی کردها ترکیه برگزار میشد، آغاز شد.

 ارگنه کن ظاهرا ریشه در سنت های ایلی مغولان و بیابانگردان داشت. اقوام وحشی غز (اوقوز) نیز چیزی شبیه آن داشتند. نویسندگانی در ارتش ترکیه با بازخوانی گذشته بیابانگردان اوقوز چیزی شبیه نوروز پیدا کردند و به عنوان نسخه ترکی آن مطرح کردند. در دهه 90 هر سال در 21 مارچ به دستور ارتش ترکیه عده ای از مقامات رسمی دیاربکر و سایر شهرهای کردنشین به مناسبت ارگنه کن از روی آتش می پریدند. ابتکار ناشیانه حکومتی برای مصادره نوروز.
این پروژه در نهایت شکست خورد. در ترکیه امروز به جز کردها کسی نه نوروز را می شناسد و نه ارگنه کن را. لازم است یک بار در نوروز به آنکارا و استانبول بروید و از یک ترک در خصوص نوروز بپرسید و یا سینی سبزه نوروز را دست بگیرید. خواهید دید که مردم قلب جهان ترک هیچ ایده ای ندارند. نه جایی تعطیل است و رسوم خاص نوروز جاری است اگر در مورد ارگنه کن از آنها سوال شود مردم یا چیزی نمی دانند یا در بهترین حالت اکثریت مطلق به پرونده کودتای شبکه ای سیاسی که ارگنه کن نام داشت و در رسانه ها مطرح شده است اشاره خواهند کرد
در اوایط دهه 2000 پروژه ارگنه کن به کلی بی آبرو شد و آخرین رقم آن توسط جمعیت گولن گرفته شد.
امروز 21 مارچ 2018 در ترکیه همان نمایش تصنعی بجا مانده از دستورات ارتش در دهه 90 برای نوروز برگزار شد. بخشدار و فرماندار با وت و شلوار و کروات از آتش چهارشنبه سوری(در یک فروردین) پریدند!!!
تطبیق دادن نوروز با 21 مارچ خود اقدام مضحک و دیوانه وار علیحده ای است. چگونه میتوان بدون تقویم خیامی و خورشیدی به پیشواز نوروز رفت؟
فقط ترکها هستند که میتوانند بدون ماه فروردین و روز هرمز نوروز بگیرند و از شرم آب نشوند! آنها نه ماهی از خود دارند و نه جشنی از خود. ماههای میلادی، سالنمای مسیحی، جشن های قربان و فطر که در اصل اسلامی و دینی هستند، و روزهای هفته ای فارسی اند. اخیرا نیز نوروز ایرانی به عنوان جشن جهان ترک معرفی شده اند.
  مقامهای رسمی ترکیه در تعارف های سیاسی از نوروز حرف می زنند. البته این نیز یک پیشرفت برای نوروز و پسرفت برای جبهه ارتجاع است اما آنها هنوز روح و فرهنگ نوروز را در نیافته است و از نوروز سخن می رانند
بدون اینکه با روح آن آشنایی داشته باشند.
حقیقت این است که نوروز در ارتباط با روح ایرانی و سنت های آریایی است. البته تاثیر فرهنگی ایران در حاشیه خارجی خود امر جدیدی نیست اما تقلای مضحک ترکها برای این نوروز را مصادره کنند، ترحم انگیز است