تحلیل جرج فریدمن از کنفرانس ایران، ترکیه و روسیه: شکل جدید خاورمیانه

۱۹ فروردین, ۱۳۹۷
تحلیل جرج فریدمن از کنفرانس ایران، ترکیه و روسیه: شکل جدید خاورمیانه

 

خاورمیانه در سالهای اخیر یک شکل و ساختار متفاوت به خود دیده‌است. هیچ کدام روشن‌تر از نشست 4 آوریل در ترکیه بین روسیه، ایران و ترکیه نبود. نتایج این نشست در تعریف خاورمیانه بسیار حیاتی شد.

البته این گروه لزوما یک مجموعه منسجم نیست و قدرت ماندگاریش نامشخص است ولی هم اکنون، ایالات متحده که قبلا قدرت تعیین کننده‌ در منطقه بود درحال حرکت دادن مرزها است، و یک معماری جدید پدیدار شده‌است.

تغییر حاضر، ریشه در دو رویداد دارد:  شکست داعش در عراق و بهار عربی.

داعش توسط نیروهای آمریکا و شبه نظامیان نامنظم شیعه شکست خورد. شبه نظامیان عراقی پشتیبانی و در بسیاری موارد توسط ایرانیان که خودشان شیعه‌اند هدایت می‌شدند. زمانی که داعش درهم شکسته شد، ایرانیان یک نقش غالب در شکل‌دهی سیاست خارجی عراق بدست آوردند.

رویداد دوم بهار عربی بود که باعث یک قیام در سوریه شد و در آن اکثریت سنی رژیم علوی را به چالش کشیدند