تاکید ارمنستان به حضور جمهوری قراباغ کوهستانی در مذاکرات صلح

۲ خرداد, ۱۳۹۷
تاکید ارمنستان به حضور جمهوری قراباغ کوهستانی در مذاکرات صلح

سخنگوی وزارت امور خارجه ارمنستان تاکید کرد بدون حضور نماینده قراباغ کوهستانی در مذاکرات صلح قره باغ میان جمهوری باکو و ارمنستان، رسیدن به صلح امکان پذیر نخواهد شد.
تیگران بالایان گفت جمهوری باکو باید درک کند که بدون حضور نمایندگان ناگورنو-قراباغ ، توافق درباره صلح ممکن نیست.
بالایان افزود : « ارمنستان بر حضور نمایندگان قره باغ در مذاکرات صلح تاکید دارد. اکنون واقعیت ها تغییر کرده است و قره باغ باید در مذاکرات حضور داشته باشد».

همچنین به گزارش پایگاه اینترنتی « نیوز» ارمنستان، تیگران بالایان گفت : « جمهوری آذربایجان بر روی استحکامات مهندسی در منطقه نخجوان فعالیت هایی دارد که برای مواضع ارمنستان ایجاد خطر می کند و ارمنستان بطور مکرر از طریق میانجیگران هشدار داده است که این فعالیت ها موجب وخامت اوضاع و منجر به تلفات جانی می شود».
تیگران بالایان گفت : « برخلاف ادعای باکو ، مرگ یکی از سربازان جمهوری آذربایجان در خط تماس نخجوان در روزهای اخیر نتیجه تبادل آتش نبوده ، بلکه ناشی از روابط غیرعادی بوده است».
سخنگوی وزارت خارجه ارمنستان تاکید کرد ارمنستان به هیچ وجه اجازه نخواهد داد موقعیت های نظامی در این منطقه تغییر داده شود