‍ تخریب سقف بازار تاریخی تبریز با نورپردازی !

۲۷ خرداد, ۱۳۹۷
سقف بازار تاریخی تبریز به بدترین شکل ممکن نورپردازی و توسط دریل، چکش، پیچ، بست، سیم و لامپ تخریب و جلوه زیبای بصری و تعادل طبیعی نوری اش به طور زننده ای به هم خورده است.

تحلیل گران بر این باورند؛ اقدام های فوندالیستی و تخریب گرای میراث تاریخی و فرهنگی در یک جامعه زمانی به سادگی صورت می گیرد که آستانه درد و تحریک شهروندانش بالا رود و دلسوزان و روشنفکران در حالت کما قرار داشته و مطبوعات آن دوگانه سوز باشد