سرنوشت غمبار یک دانشمند تالشی

سرنوشت غمبار یک دانشمند تالشی

مرگ وی پرسش‌های زیادی در خصوص سرنوشت قومیت‌های مختلف در جمهوری آذربایجان که بخش بزرگی از جامعه آن را تشکیل می‌دهد به‌وجود آورده است. وی رییس مرکز فرهنگ سرای تالش، سردبیر روزنامه تولیشی صدو(صدای تالش)، رییس بخش زبان‌های ژرمنی و زبان‌های رومی‌تبار(زبان‌های لاتین) انستیتو عمادالدین نسیمی و آکادمی علوم جمهوری آذربایجان بود. نوروز علی که از سال1967 در حوزه زبان شناسی فعالیت داشت، مولف بیش از 80مقاله و آثار علمی درباره زبان‌های ژرمنی، فارسی، ترکی و لاتین بود. نوروز علی‌محمد اف در دوم فوریه سال2007 به اتهام جاسوسی به نفع جمهوری اسلامی ایران، توسط وزارت امنیت باکو بازداشت شد و در 17 آگوست سال2009 به طرز مشکوکی در زندان از دنیا رفت. رژیم باکو به‌دلیل فعالیت محدود محمداف در حوزه زبان تالشی، فشار مضاعفی بر وی و اعضای خانواده‌اش وارد کرد؛ همچنین در 8سپتامبر سال2007 کامران محمداف، پسر وی که تحت بازداشت رژیم باکو بود از دنیا رفت. علاوه بر تمام این مصایب طبق گزارش‌هایی که در تاریخ 25 سپتامبر سال2009 منتشر شد، پسر کوچک نوروز علی‎محمداف نیز در یک تصادف تصنعی کشته شد. به بهانه بازخوانی زندگی این اندیشمند تالشی، شایسته است که نگاهی به پیشینه این ایرانیان ساکن در جمهوری آذربایجان بیندازیم.