حسن دمیرچی پادوی سرویس های اطلاعاتی خارجی

۱۰ تیر, ۱۳۹۷
حسن دمیرچی پادوی سرویس های اطلاعاتی خارجی

حسن هرگلی (دمیرچی)یکی از عناصر بدنام تجزیه طلب بود که در خرداد 1397 گذشته درگذشت. در این بین عده برای او سوگواری کرده و حتی پیام تسلیت فرستادند.

اما حسن دمیرچی کیست و چه می‌کرد؟

حسن دمیرچی یک فعال سیاسی بدون هر گونه تحصیلات دانشگاهی و دستاورد خاص بود که سابقه بازداشت به دلیل فعالیت قوم‌گرایانه را در پرونده خود دارد. از دمیرچی باید به عنوان سرپل ارتباطی بین فعالان تجزیه طلب داخل و سرویس های اطلاعاتی باکو و اسرائیل یاد شود.

وی در نشست های متعدد قوم‌گرایانه شرکت کرده و با رفت و آمد به باکو برای برخی از فعالان قومی پول و کمک های مالی انتقال می داد. برگزاری کلاس موسیقی و تار یکی از پوشش های وی جهت فعالیت غیرقانونی بود. وی همچنین با عناصر تجزیه طلب مستقر در ترکیه نیز ارتباط نزدیکی داشت.

عمده ارتباط وی در باکو با صابر رستمخانلی و دارودسته ای است که وی تحت عنوان آزادی آذربایجان جنوبی تحت حمایت سرویس اطلاعاتی باکو و اسرائیل فراهم آورده است. وی از طریق ارتباط با این باند، مبالغی را به عنوان جایزه ادبی و … به ایران منتقل می‌کرد.

حسن هرگلی در سالهای 1385 و 1393 از سوی دادگاه به جرم فعالیت های تجزیه طلبانه از جمله طرح برگزاری رفراندم برای تجزیه ایران، جمع آوری پول برای فعالان تجزیه طلب و غیره بازداشت و به حبس محکوم شده بود.