آیا استاندار آذربایجان شرقی تغییر خواهد کرد؟

۷ مرداد, ۱۳۹۷
آیا استاندار آذربایجان شرقی تغییر خواهد کرد؟

با تصویب ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در مجلس و اجرای آن در هیات دولت بسیاری از سیاستمداران کهنه کار باید از عرصه مدیریت اجرایی کنار بروند تا فضا برای جوانان باز شود. به گزارش وب سایت خبری- تحلیلی آذریها، بر اساس این قانون تنها نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات از شمول این قانون برکنار هستند.

با این اوصاف باید در آینده نزدیک منتظر تغییرات عمیقی در قوه مجریه و بسیاری دیگر از دستگاهها و سازمان های اجرایی بود.

در این بین وزارت کشور و به ویژه مدیران ارشد آن نیز دستخوش تغییراتی خواهند شد. به گفته برخی نزدیک به 15 استاندار از جمله استاندار آذربایجان شرقی مشمول این قانون هستند و احتمال دارد در آینده تغییر کنند. همچنین انتظار می رود، برخی از مدیران ارشد وزارت کشور مانند دکتر جبارزاده ( استاندار سابق آذربایجان شرقی) نیز در آینده نزدیک از وزارت کشور خداحافظی کنند.