با دستور فوری از مرکز؛ احداث دریاچه مصنوعی از حقابه دریاچه ارومیه متوقف شد

۲۴ مرداد, ۱۳۹۷
با دستور فوری از مرکز؛ احداث دریاچه مصنوعی از حقابه دریاچه ارومیه متوقف شد

رییس ستاد احیای دریاچه ارومیه گفت: بنا به دستور فوری از سوی معاون رییس جمهوری و رییس سازمان محیط زیست، طرح احداث دریاچه مصنوعی با استفاده از حقابه دریاچه ارومیه توسط شهرداری تبریز لغو شد.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس این دستور العمل صادره از مرکز، کسی نمی تواند از حقابه دریاچه ارومیه برای هدایت به منطقه ای دیگر استفاده کند.

 لازم به ذکر است چند روز پیش اعلام شد شهرداری تبریز در اقدامی غیرقانونی برای ساختن یک دریاچه مصنوعی در تبریز، به انحراف مسیر رودخانه تلخه رود از حرکتش به سمت دریاچه ارومیه مبادرت کرده که این عمل ضد محیط زیستی تبریز علیه ارومیه با دخالت به موقع و سریع از سوی مرکز متوقف شد.

 اینگونه اتفاقات به مثابه هشدار جدی ای هستند که اگر قرار باشد قدرت مرکزی در ایران تضعیف شود و اختیارات بی حساب و کتابی به نهادهای محلی داده شود، سنگ روی سنگ بند نخواهد شد و قطعاً مصالح عمومی و منافع ملی قربانی تصمیمات محلی خواهد شد.