پرداخت رشوه از سوی شرکت نفت جمهوری باکو به سناتورهای امریکایی

۱۹ شهریور, ۱۳۹۷
پرداخت رشوه از سوی شرکت نفت جمهوری باکو به سناتورهای امریکایی

پایگاه اینترنتی “ارمن پرس” خبر داد کمال اوکسوز، شهروند ترک تبار آمریکا که در ارمنستان دستگیر شد، از عوامل لابی کننده برای دولت جمهوری آذربایجان در آمریکا بوده است.

به گزارش پایگاه اینترنتی “ارمن پرس” کمال اوکسوز که با تغییر نام به “کِوین اوکسوز” مخفیانه در ایروان زندگی می کرد، متهم است که در قالب تشکیل سازمان غیردولتی در آمریکا ، درگیر فساد مالی شده است و دولت آمریکا از طریق اینترپل او را تحت پیگرد قرار داده بود.

پلیس آمریکا اعلام کرده است کمال اوکسوز که  پس از فرار از آمریکا با هویت جعلی  به کار تجاری در ارمنستان مشغول شده بود، به فریب “کمیته اخلاق” مجلس نمایندگان آمریکا متهم است.

اوکسوز متهم است که در قالب سازمان غیردولتی دوستی با جمهوری آذربایجان و ترکیه، در سال 2013 ، برنامه سفر 9 تن از نمایندگان و 32 تن از کارکنان کنگره آمریکا از جمله سناتور لوگار را به جمهوری آذربایجان تدارک دیده و در این سفر سناتورهای آمریکایی با دریافت هدایایی از شرکت دولتی نفت جمهوری آذربایجان، سوکار ، تطمیع شده اند. در جریان این سفر، اعضای هیات آمریکایی هزاران دلار هدیه دریافت کرده اند.

سازمان غیردولتی تحت ریاست کمال اوکسوز ، اطلاعات مربوط به منبع تامین کننده مخارج این سفر را که شرکت دولتی نفت جمهوری آذربایجان، سوکار، بوده است، از “کمیته اخلاق” مجلس نمایندگان آمریکا مخفی کرده است و به این کمیته اطلاعات دروغ داده است.

کمال اوکسوز در جریان بازجویی ها در ایروان گفت : ” دیاسپورای ارمنی خیلی قدرتمند است و به خوبی کار می کند. اما، دیاسپورای (جمهوری) آذربایجان در آمریکا توانمند نیست و فقط برای لابی گری پول هدر می دهد و هیچ دستاوردی هم ندارد. زمانی که پیشنهاد قطعنامه ای درباره نسل کشی ارامنه به کنگره آمریکا می رسد، ترک ها شروع به فعالیت ضد آن می کنند. آنها نشست هایی را تدارک می بینند. من نیز مشابه آن را انجام داده ام. زیرا، من این نسل کشی را باور ندارم.

ارمن پرس” در مطلب دیگری نوشت :

« گزارش شده است که کمال اوکسوز عضو جنبش فتح اله گولن نیز بوده است. اما، هم اکنون جمهوری آذربایجان موضع مشابه ترکیه در قبال جنبش گولن دارد که در ترکیه فعالیت آن ممنوع شده است. در شرایط کنونی نیز مشخص نیست کمال اوکسوز به گولن وفادار باقی مانده است یا به جمهوری آذربایجان؟