باز شدن پای وهابیت به آذربایجان از طریق ایغورها

۱۳ بهمن, ۱۳۹۷
باز شدن پای وهابیت به آذربایجان از طریق ایغورها

داعش در جدیدترین شماره ارگان رسانه ای خود به نام دابق، به طور مفصل به مسائل ایران پرداخته است.
 «رافضی ها: از ابن سبا تا دجال» مقاله اختصاصی درباره ایران، شیعه گرایی» و «فارس گرایی» صفویان را دشمن درجه یک معرفی میکند.
مقاله ایرانیان را مرتدانی می داند که هرکجا دیده شدند، باید کشته شوند.
 ‏در مقاله «دشمنت را بشناس: صفویه که بودند؟»، نویسنده داعشی صفویه را حامی زبان و فرهنگ ایران و فارس گرایی (Persianism) می نامد و سپس زندگی و تبار صفویان را بررسی می کند. مقاله دوره صفویه را به دلیل آنچه که کشتار علمای سنی می نامد، «عصر تاریکی» نام می دهد.
 ‏در ادامه، نویسنده می گوید «مانند رافضی های امروز، صفویه به هم پیمانی با صلیبی ها [مسیحی ها] نام آور بودند. مقاله ادامه می دهد، اگرچه سلسله صفوی پایان پذیرفت اما ایدئولوژی سیاسی آن توسط حکومتهای بعدی مانند افشاریان، زند، قاجار، پهلوی و حکومت کنونی در آزار سنی ها ادامه یافت.
 ‏در بخشی دیگر از مقاله، نویسنده به داستان عبدالله بن سبا می پردازد و او را بنیانگذار یهودی تشیع معرفی می کند که برای نسل ها تخم نفاق را در جهان اسلام پاشید. در این بخش، تصاویری از علی یونسی که به شهیدان ایرانی یهودی ادای احترام می کند، آورده شده.
 برخی کلیدواژه های مقاله مانند نگاه منفی نسبت به فرهنگ و تاریخ ایران و زبان فارسی، نزدیکی بسیاری با کلیدواژه های تجزیه طلبان/قوم گرایان/هویت طلبان دارد. اصطلاحاتی مانند «فارس گرایی» از کلیدواژه های تجزیه طلبان است.
مجله با تصویری از کنیسه یهودیان در اصفهان به پایان می رسد.
تئوری توطئه در موردهم پیمانی پنهانی و تاریخی بین ایرانیان و یهودی ها از دیگر مشترکات این مقاله و ادعاهای پان ترکان است. ضمن این که حزب بعث عراق نیز معتقد بود ایرانی ها و یهودی ها در خفا با یکدیگر هم پیمان هستند.
پان ترکان نزدیکی استراتژیک زیادی با القاعده و داعش دارند. هر دو بنیادگرا هستند یکی بنیادگرای قومی و دیگری بنیادگرای مذهبی. این دو گروه فارغ از اینکه ممکن است در آینده به تضاد برسند، حاضر اند موقتا علیه دشمن مشترک متحد شوند.
این روز ها پان ترک ها در حد وسع خود سعی دارند حساسیتی نسبت به ایغورهای وهابی چین ایجاد کنند. این نیز یکی از مدلول های عمده ضدیت پان ترکان با آذربایجان و سنت صفوی است. باز کردن پای وهابیت به آذربایجان(که دژ تسخیر ناپذیر تشیع است) از طریق حمایت از ایغورها در همین چارچوب قابل تحلیل است.
هنگامی که پان ترکان از امت گرایی سخن می گویند، در حقیقت منظور آنها امت گرایی معمولی که ما می شناسیم نیست کلید واژه جهان اسلام و امت در اینجا پوششی برای گرایش آنها به خلافت و بنیادگرایان سنی در جهان است.