شایعه انتشار روزنامه سراسری به زبان محلی منتفی است

۸ اسفند, ۱۳۹۷
شایعه انتشار روزنامه سراسری به زبان محلی منتفی است

هفته گذشته اخباری مبنی بر امکان انتشار روزنامه سراسری به یک زبان محلی در رسانه ها منتشر شد، که رنگی از جدیت ندارد.

به گزارش آذری‌ها، هفته گذشته برخی،با تکیه بر جوسازی یونسکو علیه ملت ها،سعی‌کردند اهداف و سیاست‌های تفرقه انگیز خود را به کشورمان دیکته کنند. اما باید گفت چنین چیزی محلی از اعراب ندارد و احتمال انتشار هر روزنامه غیر متعارفی در کشور عزیزمان، منتفی است.