مساله خوجالی و پاشینیان

۱۲ اسفند, ۱۳۹۷
مساله خوجالی و پاشینیان

برخی از برادران دیندار از جمهوری باکو ، بخاطر انجام دیدار نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان با حضرت آیت الله خامنه ای در سالگرد فاجعه خوجالی ، گلایه می کنند.
چند توضیح درباره این مساله:
1-  شبهات فراوانی پیرامون مساله خوجالی وجود دارد. در واقع، گروهی از ساکنان مظلوم خوجالی قربانی نزاع قدرت طلبان در باکو شده اند. صاحبان قدرت در آن زمان برای ضربه زدن به مطلب اف، رییس جمهوری وقت جمهوری باکو اهالی خوجالی را زیر ضربه قرار دادند.
2-  اما، این واقعه به اندازه ای که امروز تبلیغ می شود، وسیع نبوده است. حتی درباره شمار قربانیان حادثه نیز اغراق می شود. بخصوص طی سال های اخیر ورود نیروهای صهیونیست به این مساله و الگوبرداری حاکمیت جمهوری باکو از مفهوم ” نسل کشی” صهیونیست ها و تحریفات و دروغ ها و جعلیات زیادی که به این مساله اضافه می شود، بازی پیچیده ای است. حاکمیت با این نوع سیاست ، ظاهرسازی می کند و با تبلیغات مبالغه آمیز، حقایق قره باغ را نیز از ارزش می اندازد.  امسال نیز آریه گوت صهیونیست و پدرش درباره خوجالی رمان نوشتند و مساله را قدری نیز بزرگنمایی کردند. صهیونیست ها در سال های آینده به این مساله وسعت بیشتری خواهند داد. خدمت ما به این سیاست نیز اصلا به صلاح نیست.
3- آیت الله خامنه ای فقیهی عادل است و از حرکاتی که برای مردم فریبنده است، دور می باشند. یقین بدانید که آیت الله خامنه ای در دیدار 27 فوریه با پاشینیان نیز عدالت را درنظر گرفته است و در همان دیدار تاکیدشان بر حل عادلانه و مبتنی بر صلح مساله قره باغ نشاندهنده این است که آیت الله خامنه ای در اختلاف قره باغ،  ادعاهای ساختگی باکو و ایروان را مبنا قرار نمی دهد.
4- حاکمیت جمهوری باکو با مشورت صهیونیست ها ، تبلیغات  مساله ” نسل کشی خوجالی” را به حدی می رساند که  مساله قره باغ و اختلاف با ارامنه  به مساله ای غیرقابل حل و ابدی تبدیل شود. زیرا، اگر ” نسل کشی” و از جمله ” نسل کشی خوجالی ” به ارزشی مفهومی تبدیل شود، دشمنی موجود میان آذربایجانی ها و ارامنه  برای همیشه و تا قیامت باقی خواهد ماند.  این طرح کثیف باید برهم زده می شد. ان شاء الله با حرکات اخیر، این طرح برهم زده شد. گرچه دشواری این کار، به دوش ایران و شخص  حضرت آیت الله خامنه قرار گرفت. باز هم ، برای پرهیز دادن کشور برادر جمهوری باکو و ارامنه از دشمنی دایمی ،  ایران و شخص حضرت آیت الله خامنه ای فداکاری کرد و برای این هم هزینه داد. باید قدر این را دانست.
5- اقدام رسانه های باکو و نیروهای ضد ایرانی در بهانه کردن عکس سلفی پاشینیان در باشگاه آرارات تهران و تبدیل کردن آن به ابزار تبلیغات ضد ایران ، کاملا نادرست است. در هفته های گذشته ، رسانه های باکوو برخی از نمایندگان مجلس جمهوری باکو با بهانه کردن اشاره یکی دو جمله ای رییس جمهوری ایران به تاریخ قفقاز ، ناسزاهایی را که شایسته خودشان است، به رییس جمهوری ایران حواله کردند. این نیز نشان می دهد که رسانه های باکو در هر حال از تبلیغات ضدایران دست برنخواهند داشت. در شرایط کنونی نیز هنوز مساله خوجالی ابزار مناسبی است. اما، این موقتی است.