اظهارات عجیب مدیرکل میراث فرهنگی استان اردبیل در باب باستان‌شناسی!

۲۱ اردیبهشت, ۱۳۹۸
اظهارات عجیب مدیرکل میراث فرهنگی استان اردبیل در باب باستان‌شناسی!

نادر فلاحی مدیرکل میراث فرهنگی استان اردبیل در سخنان اخیرش گفته است که ماننایی‌ها دولتی ترک بودند! این در حالیست که منابع مکتوب و کتیبه خاصی از مانایی ها تاکنون به دست نیامده است و بیشتر اطلاعاتی که از این اقوام در دست است مربوط به نوشته‌ها و کتیبه‌های آشوری، اوراتویی و بابلی است.

مانایی‌ها در بین سال های 843 تا 593 پیش از میلاد در بخشی از شمالغرب ایران به مدت 250 سال حکومت میکردند. برخی علل شکل‌گیری این دولت را مقابله با غارتگری‌های آشوری ها و نیز مقابله با اورارتورها عنوان کرده‌اند ولی تاکنون مدارک چندانی در مورد نحوه شکل‌گیری این دولت وجود ندارد. حتی از نحوه فروپاشی مانایی‌ها نیز اطلاعی در دست نیست و به نظر میرسد پس از نابودی حکومت آشور، دولت مانایی نیز تضعیف شده و پس از آن پیوست ماد شده‌اند.

زبان مانایی‌ها بر اساس نام مکان‌ها و اشخاص که در متون آشوری بدان اشاره شده است در زمره غیر هند و اروپایی و غیر سامی بوده و به نظر برخی باستان‌شناسان، زبان مانایی‌ها نزدیکی به زبان عیلامی‌ها دارد. با این‌حال هنوز  شواهد باستان‌شناسی و نظر قطعی علمی در مورد زبان و خط مانایی ها وجود ندارد.

?با وجود این همه کمبود شواهد تاریخی در مورد مانایی‌ها، معلوم نیست نادر فلاحی بر چه اساسی مانایی‌ها را “دولت ترک” اعلام کرده که تاکنون هیچ باستان‌شناسی چنین حرف‌های بیهوده‌ای را بیان نکرده است. به نظر میرسد نادر فلاحی که تخصصی در باستان‌شناسی ندارد چنین سخنانی را تحت تاثیر برخی از پانترک‌های نفوذی در سیستم اداری استان اردبیل گفته باشد.

 حال باید پرسید اینگونه اظهارات از سوی مقامات محلی اردبیل که دقیقاً تکرار مهملات و دعاوی کذب مبتنی بر ترویج ادبیات تجزیه‌طلبانه رژیم باکو است، با چه نیت و هدفی بر زبان آنها رانده می‌شود؟!