پیشبرد سیاست ضد ایرانی رژیم سعودی و شیخ نشین امارات در دانشگاه ازاد تبریز

۲۰ خرداد, ۱۳۹۸
پیشبرد سیاست ضد ایرانی رژیم سعودی و شیخ نشین امارات در دانشگاه ازاد تبریز

فردی به نام «کاوه ترکان پوری» مدیر گروه مکانیک دانشگاه ازاد اسلامی تبریز، توییت ضد ایرانی «عبدالخالق عبدالله» مبنی بر لزوم تجزیه استان خوزستان و تشکیل یک کشور عربی دیگر در این ناحیه را بازنشر کرده است.
پیش از این، نامبرده پیام های دیگر از عناصر تجزیه طلب و تروریست مانند «شاهد علوی» از صدای امریکا را بازنشر کرده بود.
وی همچنین همنوا با جریان ارتجاعی «پان ترکیست» مطالبی منتشر می کند و‌ حتی از طرح ارتجاعی محمد خاتمی مبنی بر «فدرالیسم» حمایت کرده است.
افکار عمومی می پرسند چرا این فرد پان ترکیست، با انتشار نقشه تجزیه خوزستان از ایران، در دوره ای حساس از سیاست های جنگ طلبانه سعودی حمایت می کند و حقوقش را از دانشگاه ازاد دریافت می دارد؟ آیا دانشگاه ازاد پیرو قوانین ایران نیست؟ ایا خون شهیدان دفاع مقدس باید این چنین توسط رییس دانشگاه به سخره گرفته شود؟ نقش حراست و بازرسی چیست؟

هنوز خبری از برخورد حراست دانشگاه آزاد با چنین افرادی به دست نرسیده است!