نقض کنوانسیون حقوقی دریای خزر با حضور نمایندگان ناتو

۲۰ خرداد, ۱۳۹۸
نقض کنوانسیون حقوقی دریای خزر با حضور نمایندگان ناتو

نمایندگان سازمان نظامی “ناتو” با حضور در دریای خزر، ارزیابی اجرای معیارهای ناتو در واحدهای نیروی دریایی جمهوری باکو  در خزر را  تمرین  کردند .
به گزارش پایگاه اینترنتی وزارت دفاع جمهوری باکو،در چارچوب برنامه ” راهبرد امکانات عملیاتی ناتو” ، معیارهای ” عملیات ممنوعیت دریایی” ناتو در نیروی دریایی جمهوری باکو ارزیابی شد.
واحد مطبوعاتی وزارت دفاع جمهوری آذربایجان  افزود : « هدف ارزیابی موسوم به SEL-2 ، بازرسی از میزان انطباق معیارها و بکارگیری تجهیزات ناتو در عرشه کشتی های نظامی نیروی دریایی جمهوری آذربایجان در خزر است. تمرینات مربوط به ارزیابی SEL-2 در نیروی دریایی جمهوری آذربایجان به منظور آمادگی برای ارزیابی میزان انطباق با معیارهای ناتو در سال 2020  اجرا می شوند. »