تحریم دو موسسه تحقیقاتی ارمنستان در رابطه با ایران

۲۶ مرداد, ۱۳۹۸

 

آمریکا موسسه تحقیقات علمی وسایل ارتباطی ایروان و شرکت “مارکل” ارمنستان را بخاطر ارتباط با ایران و صادرات مجدد کالاهای درج شده در فهرست نظارت تجاری ” دفتر امنیت و صنایع” در فهرست سیاه خود قرار داد.