تحلیلی بر اخبار ضد و‌نقیض از بی ثباتی در تاووز

۲۶ مرداد, ۱۳۹۸
تحلیلی بر اخبار ضد و‌نقیض از بی ثباتی در تاووز

خبرهای ضد و‌ نقیضی از بی ثباتی و‌ تنش نظامی در شمال جمهوری قراباغ کوهستانی به گوش به می رسد.  به گزارش سایت خبری-تحلیلی «آذری ها» وزارت دفاع جمهوری باکو با انتشار اخبار کلی و‌ مبهم مدعی پیشروی و‌ تصرف چند تپه و منطقه به گفته آنها راهبردی شده و اعلام کرده قشون باکو مواضع دفاعی خود را تثبیت کرده است. به گفته برخی رسانه های باکو، در حین عملیات مقاومت یا واکنش خاصی از سوی ارتش قراباغ کوهستانی رخ نداده است.

از سوی دیگر وزارت دفاع جمهوری ارمنستان مدعی جابه جایی سنگرها و‌ مواضع دفاعی از سوی قشون باکو شده است که آنرا امری متداول توصیف کرده است. به گفته ارمنستان،دستگاه تبلیغاتی باکو‌ سعی کرده این فعالیت ها را پیشروی توصیف و بهره برداری تبلیغاتی کند.

منطقه درگیری، ناحیه «قازاق» در شمالغرب جمهوری قراباغ کوهستانی عنوان شده است. به نظر می رسد حتی در صورت وجود پیشروی‌نظامی به روایت باکو،با توجه به بی تفاوتی نظامیان ارمنی مناطق توصیفی فاقد ارزش استراتژیک بوده اند اما رژیم باکو‌‌ برای مصرف داخلی و‌ تبلیغاتی به بزرگ‌نمایی آن پرداخته است.

برخی از تحلیلگران نیز این رویداد را محصول سازش و توافق پشت‌پرده باکو- ایروان عنوان کرده اند. به این صورت که قشون باکو در برخی مناطق به پیشروی بپردازد و ارمنستان نیز سیاست سکوت یا انکار را در این خصوص پیشه کند.

برخی دیگر از تحلیلگران و کارشناسان ایرانی به موضوعات سیاسی الویت های در رابطه با سیاست های داخلی هر دو کشور اشاره می کنند. از نظر آنها انقلاب ارمنستان با هدف جابجایی قدرت برای اصلاح نظام اقتصادی انجام شد. برخی اعتقاد دارند اگر مدتی بگذرد و اصلاحاتی که مردم انتظار دارند اتفاق نیافتد، معلوم خواهد شد حکومت کوچاریان و سرکیسیان مشکل نداشته و انقلاب ارمنستان در اصل با هدف جابجایی قدرت صورت گرفته است. بنابراین احتمالا بخشی از مردم از جمله طرفداران آرمان ارمنی و ارامنه خارج ارمنستان احتمالا دست به شورش و انقلاب بعدی خواهند زد. از سوی دیگر در جمهوری باکو فشار روانی زیادی برای استفاده از ضعف‌های ارمنستان وجود دارد. برخی در باکو اعتقاد دارند همانطور که ارامنه از ضعف آنها در سالهای ۹۱ تا ۹۳ برای پیشروی در قلمرو قراباغ کوهستانی استفاده کردند، اکنون نوبت باکو است که از نا به سامانی ایروان برای پیشروی در قراباغ استفاده کند بنابراین ماه های پایانی سال ۲۰۱۹ از این نظر ماه های مهمی هستند.‌ 

منطقه قراباغ کوهستانی در سال ۱۹۸۸ چند سال پیش از استقلال جماهیر شوروی،بر استناد قانون اساسی اتحاد شوروی، اعلام استقلال کرده بود. این منطقه تا آن تاریخ به عنوان جمهوری خودمختار ارمنی زیر نظر جمهوری سوسیالیستی آذربایجان شوروی قرار داشت. علیرغم پذیرش حکمیت گروه مینسک،اقدامات بی ثبات کننده باکو‌ در منطقه هر از چندی موجب درگیری می شود.

قازاخ (Qazax) نام بخشی است در شمال غربی جمهوری باکو این بخش دو قسمت محصور در خاک ارمنستان با نام‌های یوخاری اسکیپارا و برخودارلی دارد که هر دو ناحیه در خلال جنگ قراباغ به تصرف نیروهای ارمنستان در آمد. این بخش در زمان قاجار تحت حاکمیت ایران قرار داشت که طی جنگ‌های ایران و روسیه و طبق عهدنامه گلستان از ایران جدا گشت.

 

در همین رابطه بخوانید: آیا باکو واقعا یازده هزار هکتار از نخجوان را آزاد کرده است؟