استفاده از عنوان «آذری» در گزارش به اصطلاح حقوق بشر سازمان ملل برای پان ترکها

۳۰ مرداد, ۱۳۹۸
استفاده از عنوان «آذری» در گزارش به اصطلاح حقوق بشر سازمان ملل برای پان ترکها

جاوید رحمان به اصطلاح گزارشگر کمیته حقوق‌بشر سازمان ملل علیه ایران، امسال نیز همچون سال های گذشته اکاذیبی علیه کشورمان و به نفع عناصر #دویست_دلاری که به نیابت از سرویس های امنیتی کشورهای دیگر علیه موجودیت کشورمان فعالیت می کنند منتشر کرده است.
اما نکته ای که وجود دارد این که حتی در این گزارش جانبدارانه نیز از آنها به عنوان «فعال آذری» یاد شده است،هر چند این افراد منکر ایرانی و آذری بودن خود هستند اما به هر حال نمی توان از حقیقت فرار کرد. جالب اینجا است که این گزارشها توسط تتمه مخبران دویست دلاری برای اجانب ارسال می شود.